Spastikerforeningen arbejder for at sikre overvågning
11. juni 2018

Spastikerforeningen arbejder for at sikre overvågning

I sagen om hjælp til overvågning efter servicelovens § 95 har Spastikerforeningen sammen med to andre foreninger nu skrevet til medlemmerne af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Alt for mange forældre til unge med cerebral parese, der får hjælp efter servicelovens §95, stk.3, oplever, at kommunerne reducerer hjælpen betragteligt.

Børne- og socialminister Mai Mercado har udtrykt stor forståelse for forældrenes problem, men har desværre ikke en løsning på problemet.

Derfor har Spastikerforeningen, Dansk Handicap Forbund og Epilepsiforeningen skrevet til medlemmerne af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget for at finde politisk vilje og flertal til en løsning, så den ulykkelige situation, disse unge mennesker og deres familie er havnet i, kan afhjælpes.

De tre foreninger skriver blandt andet i brevet:

Derfor er der behov for at sikre, at kommunerne kan bevilge overvågning i hjemmet. Ikke som en permanent løsning, men som en løsning, der på længere sigt sikrer, at overgangen fra tilværelsen hjemme hos forældrene til tilværelsen i egen bolig kan tilrettelægges fleksibelt, smidigt og med hensyntagen til den enkelte unges situation og udviklingsalder. Det er hverken rimeligt eller værdigt, at denne lille gruppe skal tvinges på institution, fordi kommunerne ikke må stille op med den nødvendige hjælp til, at de kan blive boende hjemme – for de unges vedkommende indtil de selv er klar til at flyve fra reden. At gøre ingenting er ikke en løsning. Dansk Handicap Forbund, Epilepsiforeningen og Spastikerforeningen anmoder derfor indtrængende udvalget om at finde en løsning. En mindre gruppe unge og deres forældre er uforvarende og utilsigtet bragt i en helt utålelig situation. De har brug for hjælp.

Du kan læse hele brevet her (åbner i PDF)

Sidst opdateret:
Gå til top Top