Neurocenter Østerskoven har særlig fokus på kommunikation

Et af de mere specialiserede STU-tilbud finder man på Neurocenter Østerskoven i Hobro.

STU på ØsterskovenAf Frands Havaleschka

Gennem årene har personalet på det store bosted, med i alt 28 beboere, opbygget stor ekspertise i tværfag lige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personer med hjerneskade uden verbal tale. Det har betydet, at Østerskoven for nogle år siden udvidede sine tilbud til også at omfatte en kompetent STU-uddannelse.

STU-kompetencerne sikrer, at unge med erhvervet eller medfødt hjerne skade opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksen livet som muligt. Målgruppen er unge mennesker mellem 15 og 25 år med moderat, svær til meget svær hjerne skade. I øjeblikket har Østerskoven fem unge på STU-uddannelsen.

Afklaringsforløb

Ungdomsuddannelsen indledes oftest med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Her afdækkes den unges ønsker og behov i forhold til uddannelsen. I samarbejde med den unge og eventuelt pårørende samt Østerskovens fagpersonale, færdig gør UU-vejlederen den individuelle uddannelsesplan, der løbende juste res efter aftale med UU-vejlederen.

Uddannelsesplanen har to dele. Den første er en almendannende del, der retter sig mod den unges, person lige og sociale udvikling. Formålet er blandt andet at styrke den unges selvværd, identitet og kompetencer i samspil med andre. Den anden del af uddannelsesplanen er en mere fagligt orienteret, specifik og målrettet del. STU’en støtter således udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.

Hvad tilbyder Østerskoven?

• Støtte i den personlige udvikling mod voksenlivet.

• Hjælp til at blive fortrolig med egne begrænsninger og ressourcer.

• Bringe den unge på så højt et deltagelsesniveau i eget liv som muligt.

• Giver mulighed for at udvikle boglige og kommunikative kompetencer.

• Udredning af fremtidige støtte behov, både kognitivt og fysisk, samt udredning af behov f.eks. i forbindelse med flytning til varigt bosted.

Læring sker hele tiden

- På Østerskoven har vi fokus på det hele menneske uanset faggruppe. Vi yder en person lig støtte og målretter den enkeltes læring i forhold til de udfordringer, den enkelte har. Vi har en højt specialiseret tværfaglighed under samme tag, og har fokus på at læring sker hele tiden i et aktivt stimule rende ungemiljø med ligestillede, understreger STU-lærer Birgit Billenberg Demant.

Sidst opdateret:
Gå til top Top