Hvordan er CP Danmark opbygget?

CP Danmark blev oprettet den 30. oktober 1950 og har i dag 5.200 medlemmer, som både dækker mennesker med cerebral parese og pårørende. Foreningen er landsdækkende med 15 kredsforeninger og ungdomsafdelingen CP Ung.

CP Danmark ledes af en landsformand og en næstformand, der vælges på foreningens landsmøde, der afholdes hvert andet år.

Foreningens øverste myndighed er hovedbestyrelsen, der består af 16 personer valgt af kredsene selv (en fra hver kreds), to personer valgt af CP Ung og op til fem personer valgt direkte af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges alle for en to-årig periode.

Til at varetage det løbende arbejde er der nedsat et forretningsudvalg på syv personer. Udover landsformand og næstformand består forretningsudvalget af fem personer, som udpeges af hovedbestyrelsen for to år ad gangen.

Hovedbestyrelsen kan etablere landsdækkende netværk for væsentlige interesser i foreningen – for eksempel forældrenetværk og voksennetværk. Netværkene arbejder landsdækkende for foreningens formål og bidrager til at udvikle foreningens profil og aktiviteter indenfor det pågældende netværks emneområde.

Den øverste myndighed i netværket er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Netværket fastsætter selv sin forretningsorden og modtager økonomisk støtte fra CP Danmark, som besluttes af hovedbestyrelsen efter ansøgning fra netværket.

CP Danmark har H.K.H. Prinsesse Benedikte som protektor.

Den 1. marts 2019 ændrede foreningen navn fra Spastikerforeningen til CP Danmark.

Sidst opdateret:
Gå til top Top