Godt nyt fra Udbetaling Danmark
15. december 2022

Godt nyt fra udbetaling Danmark

Fra den 5. januar 2023 udbetales anden del af den såkaldte ”ekstra økonomiske støtte” til pensionister som har fået ældrecheck for 2022. Udbetalingen sker helt automatisk.

Folketinget vedtog i september, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er skattefri og gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser.

Den første del af støtten blev udbetalt i september 2022 med 2.500 kr. Anden del af støtten med yderligere 2.500 kr. bliver udbetalt fra den 5. januar 2023. Udbetalingen sker automatisk til pensionistens NemKonto, så man skal ikke selv foretage sig noget.

En selvstændig ydelse

Det er vigtigt at understrege, at udbetalingen sker før den månedlige udbetaling af folkepension og før udbetaling af ældrecheck for 2023. Støtten er således ikke ældrecheck eller pension, men en selvstændig ydelse.

Hvis du som pensionist først har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022 efter den første udbetaling af ekstra økonomisk støtte, så er du også berettiget til at få støtten. I så fald får du udbetalt støtten på én gang - i alt 5.000 kr. Udbetalingen sker fra den 5. januar 2023.

Brev og information fra Udbetaling Danmark

Hvis du har ret til den ekstra økonomiske støtte, vil du modtage et brev med orientering om udbetalingen, når den finder sted. Er du derimod ikke berettiget til ekstra økonomisk støtte, så undlader Udbetaling Danmark at sende brev.

Her kan du finde mere information om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top