16. september 2022

Antallet af elever på efterskole sætter ny rekord

Søndag den 25. september er der åbent hus på alle landets efterskoler.

Et skoleophold på en efterskole er mere populært end nogensinde. I alt er 32.447 elever begyndt på efterskole i år, og det er ny rekord. Sidste år var tallet 31.745 og året før 30.669.

Det viser tallene fra Efterskoleforeningen. Tilgangen er naturligvis noget, der glæder foreningen og de i alt 241 efterskoler, som findes i Danmark.

Det er især tilgangen af elever på 10. klassetrin, der er årsag til den store stigning i elevantallet. 10. klasserne har oplevet en stigning på 1238 elever, mens rekrutteringen til 8.-9. klasserne har vist et fald på 536 elever. Det gennemsnitlige elevtal pr. efterskole er i år 134 – sidste år var det 132.

Men hvordan går det så med søgningen for elever med handicap?

Efter en rundringning rundt til en række specialefterskoler og de fire almene efterskoler som også tilbyder efterskoleophold for grupper med funktionsnedsættelse, kan vi konstatere, at interessen også her er rigtig stor.

Pladserne er fyldt godt op i dette skoleår, og næste år tegner også et billede af en stor interesse allerede nu.

Åbent hus på landets efterskoler

Søndag den 25. september kl. 13-17 åbner alle landets efterskoler dørene til et stort åbent hus arrangement, hvor interesserede elever og deres forældre kan besøge forskellige efterskoler som de har udset sig, og gerne vil høre mere om.

Det er altid en god oplevelse at besøge efterskolerne til denne traditionsrige efterårsaktivitet, hvor efterskolerne har sat alle sejl for at gøre dagen spændende med optræden, udstillinger, rundvisninger og noget til ganen - noget som altid involverer mange af de nye elever, der lige er startet.

Det kan du læse mere om her

 


Fakta om efterskoler:

Der findes i alt 241 efterskoler i Danmark for unge i alderen 14-18 år. Herunder 20 ordblindeefterskoler, for elever med ordblindhed eller tilsvarende læse-skrivevanskeligheder, 18 specialefterskoler, der henvender sig til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser mv. og fire almene efterskoler, der rummer inkluderende grupper for elever med fysiske handicap. Så har du cerebral parese, er du ordblind, har en diagnose inden for autismespektret eller har andre behov eller handicap, så er der også et efterskoletilbud til dig. Samtidig bliver unge med en mindre funktionsnedsættelse inkluderet på almene efterskoler på lige fod med alle andre ud fra deres interesser for f.eks., sport, musik, sprog, it og mange andre linjefag.

Kilde: Efterskolerne.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top