En helt særlig familie – ny podcastserie fra CP Danmark

En helt særlig familie – ny podcastserie fra CP Danmark

I fire afsnit sætter Julie Brahe Hansen og Sigrid Stilling Netteberg fokus på forældreskabet, når cerebral parese er en del af familien. Et univers, hvor der er plads til alle følelser.

Af Frands Havaleschka

’En helt særlig familie’ er titlen på en ny podcastserie, som netop er udsendt af CP Danmark.

- Titlen er valgt med omhu, for når cerebral parese er en ekstra dimension af familiens liv med de rutsjebaneture af sorger og glæder, som alle familier oplever, så er man noget særligt, mener Julie Brahe Hansen og Sigrid Stilling Netteberg, der står bag podcastserien, som i fire afsnit sætter fokus på forældreskab og CP.

I Julie Brahe Hansens familie er det August på 10 år, der har cerebral parese, mens det har været Sigrid Stilling Nettebergs livsvilkår at leve med cerebral parese, siden hun blev født. Sammen med sin kæreste har hun datteren Erna på to år og har både før og efter sin graviditet og fødsel opsamlet en masse tanker og erfaringer om forældreskabet, når man som mor eller far selv har CP.

Det var Julie, der fik ideen til podcastserien, fordi hun selv havde savnet nogen at spejle sig i, efter hun havde født August, der knap et år gammel fik stillet diagnosen cerebral parese. Ret hurtigt viste det sig, at hans udviklingsmønster var anderledes, end det man så hos de andre børn i mødregruppen. Det betød, at forudsætningerne og forventningerne pludseligt var vidt forskellige i gruppen, der havde svært ved at rumme August. Kontakten med mødregruppen sluttede derfor forholdsvis hurtigt.

Ny barsel gav ro til eftertænksomhed

Savnet af sparring, viden og gode snakke med andre forældre, der var i samme situation, var noget Julie for alvor mærkede nogle år senere, da hun havde barsel med familiens andet barn. Her fik hun rigelig tid til at tænke over tingene og sammenligne de to barsler, og det blev tydeligt for hende, hvor forskellige de to forløb var.

- Jeg kunne se tilbage på, hvordan jeg i den første tid med August oplevede, at det hele var én stor rodebutik, hvor jeg tit var i vildrede med mange ting. Her kunne jeg godt have brugt den podcast, vi laver nu, fortæller Julie, der ellers havde lyttet til flere andre podcast, men ikke havde fundet noget hun kunne relatere til.

Skæbnen ville, at Julie, der længe havde gået med tanker om selv at lave podcast om sine erfaringer, blev kontaktet af Jacob Nossell. Han inviterede hende ind som deltager til en udsendelse i CP-TV, hvilket gik rigtig godt.

Under de forberedende samtaler fik han fortalt, at han selv var far til en lille søn, samt at der faktisk var opstået en generation af unge med CP, der ikke ville lade sig begrænse af deres udfordringer med diagnosen, men leve et almindeligt familieliv.

Savnede selv en at spejle sig i

En af dem i gruppen var Sigrid, der i sit barselsforløb havde følt sig meget alene som mor. Hun havde ingen at sparre med og savnede at dele sine erfaringer, bekymringer og glæder med andre i samme situation.

Hun kendte Jacob og fik viden om Julies planer. I løbet af kort tid fik Julie, Sigrid og Jacob skabt grobund for et projekt, hvor de kunne hjælpe hinanden med at få opfyldt deres store ønske – at hjælpe andre.

- Til det er podcast et fantastisk medie, hvor man inviteres ind til en relativ intim samtale, men hvor man som lytter er helt sig selv, understreger Sigrid, der mener, at en af styrkerne ved podcast er, at man hurtigt kan relatere til hinandens følelser.

Livet går videre

Med podcastserien ’En helt særlig familie’ tilbyder Julie og Sigrid et intimt, varmt rum for forældre, der har udfordringer med CP. Samtidig giver podcasten en stemme til dem, der forsvinder lidt i mængden og sætter fokus på spørgsmål som: Hvordan omverdenens reaktioner er, når man som nybagt mor selv har et handicap? Hvordan det er som mor at observere sit barns afvigelse fra kammeraterne i børnehaven? Hvordan man trøster sit barn, når kroppen ikke vil lystre? Og hvordan man lærer at undgå at relatere alle hverdagslivets udfordringer til sit handicap.

- Det er vores mål at give et bredt og nuanceret billede af fortællingerne om moderrollen og give erfaringer og tanker videre, som folk kan spejle sig i. Et rum, der giver plads til bekymringer, men også til de mange glæder, man har i familien, og stoltheden over sine børn, understreger Julie og Sigrid, der i podcastserien blandt andet behandler emner som skyldfølelse, skam, mødet med sundhedsvæsenet, parforhold, søskende og skolegang.

Julie og Sigrid håber, at rigtig mange vil kunne få glæde af deres erfaringer. Ikke kun familier, der har cerebral parese tæt inde på livet, men også mange andre. Chokket, sorgprocessen og ikke mindst de mange hverdagsglæder, er begreber som dækker bredt.

Du kan opleve de fire podcast på CP Danmarks hjemmeside. De kan også hentes på de forskellige podcasttjenester, hvor du plejer at hente dine podcast.

En serie på fire afsnit
Podcastserien ’En helt særlig familie’ havde premiere den 27. oktober, hvor det første afsnit ’Mor, elsker du nogen mere end mig?’ blev udsendt. Efterfølgende er yderligere tre afsnit udsendt. Du kan streame alle fire afsnit fra CP Danmarks hjemmeside cpdanmark.dk/podcast - du kan også hente dem på tjenesterne Spotify, Apple Podcast og Google Podcast. Podcastserien er støttet af Knud Højgaards Fond, Louis-Hansen Fonden og CP Danmark, og produceret af Munck Studios og Nossell & Co i samarbejde med CP Danmark

Sidst opdateret:
Gå til top Top