Lægemiddelstyrelsen: Ingen øget bekymring
21. marts 2018

Lægemiddelstyrelsen: Ingen øget bekymring

Et forsøg med botulinum toksin på rotter har givet anledning til bekymring fra forskerne bag forsøget. Spastikerforeningen kontaktede derfor Lægemiddelstyrelsen, der har kigget nærmere på forsøget.

På baggrund af studiet rettede Spastikerforeningen henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, som er den myndighed, der har ansvaret for lægemiddelsikkerhed i Danmark. I vores henvendelse bad vi styrelsen om at forholde sig til studiet og vurdere, om det kunne give anledning til overvejelser i forhold til brugen af botulinum toksin i behandlingen af mennesker med cerebral parese.

Lægemiddelstyrelsen finder ikke, at der i det pågældende studie kommer nye oplysninger frem, som ikke allerede er kendte virkninger og bivirkninger af botulinum toksin.

Styrelsen skriver blandt andet i sit svar:

”Artiklen beskriver, hvad der helt konkret sker i musklen når den mister sin nervetilførsel ved injektion af botulinium toksin. Men man ved allerede, at musklen atrofierer (skrumper ind) når det sker, men man har evidens for at nerven gendannes og musklen derved genvinder sin funktion efter nogen uger til måneder. Det er derfor, man ikke kan nøjes med én injektion, men skal have dem regelmæssigt for at bibeholde effekten. I artiklen er musene undersøgt allerede efter tre uger efter injektion af lægemidlet, og på det tidspunkt har medicinen stadig effekt”.

Lægemiddelstyrelsen mener således ikke, at der er grundlag for hverken øget bekymring eller ændret vejledning i forbindelse med behandlingen af botulinum toksin.

Spastikerforeningen vil selvfølgelig fortsat følge både forskningen i og debatten om botulinum toksin – blandt andet gennem vores specialistudvalg, som har behandlingen med botulinum toksin på dagsordenen.

- Det er vigtigt, at vi løbende og vedholdende diskuterer den behandling, vores medlemmer tilbydes – og det er vigtigt, at vi efterspørger forskning og ny viden, så vi hele tiden kan underbygge, men også spørge ind til den behandling, der tilbydes, siger direktør Mogens Wiederholt i en kommentar til sagen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top