Ny aftale om STU har mange gode elementer
24. maj 2022

Ny aftale om STU har mange gode elementer

Større frihed til at vælge uddannelse, ny portal, som skaber overblik over, hvilke uddannelser, man kan vælge mellem, seksualundervisning på STU, stærkere og mere forpligtigende fokus på overgangen fra STU til livet efter STU. Det er bare nogle af de elementer, der indgår i den nye aftale om STU. Desværre tager aftalen ikke tilstrækkeligt fat i kvalitetsdiskussionen. Men der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på hele finansieringen af STU. Her vil CP Danmark arbejde på, at kvalitetsudvikling og tilsyn med kvalitet, også bliver en del af kommissoriet. Læs mere om aftalen og vores kommentarer her:

STU er et helt centralt uddannelsestilbud til mange unge med cerebral parese. Derfor følger vi, i regi af STU-alliancen, området rigtig tæt – og efter flere års diskussion og et langt forhandlingsforløb, er et stort flertal af Folketingets partier her til morgen blevet enige om en aftale, som forbedrer STU’en på en række centrale punkter.

Fokus på den unges ret til at vælge egen uddannelse

Aftalen sætter først og fremmest fokus på den unges ret til et friere valg af STU-uddannelse. Den unge skal præsenteres for flere muligheder og den unge har altid mulighed for selv, at bringe en uddannelsesmulighed i spil – og kommunerne skal støtte med vejledning, også når det gælder de alternativer, den unge selv bringer med ind til bordet

Portal skaber overblik og gennemskuelighed

Som en meget kærkommen og relevant nyskabelse, kommer der nu en portal, som vil indeholde en oversigt over og beskrivelse af alle de STU-tilbud der er på markedet. Det er et stort fremskridt, at der nu bliver ét sted, hvor man kan få overblik og information om udbuddet af STU-uddannelsesmuligheder. Det er svært, at vælge mellem uddannelser, hvis man ikke kender udbuddet.

Mind the gab!

Aftalen indebærer også, at der nu sættes mere fokus på overgangen fra STU, til livet efter STU. Alt for mange unge er faldet i gabet mellem STU-virkeligheden og virkeligheden efter STU. Det forsøges der nu rettet op på ved at stille krav om meget større opmærksomhed på overgangen – og ved at insistere på, at planlægningen af livet efter STU flytter ind i STU’en på en meget tidligere tidspunkt.

Økonomi – elefanten i rummet

Og så er vi ikke mindst glade for, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på hele økonomien og finansieringen af STU. I dag forhandler den enkelte kommune prisen på en STU med det enkelte STU-uddannelsestilbud. Det gør markedet uigennemskueligt og det er fuldstændig umuligt at sammenligne priser og forstå sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Derfor håber vi, at arbejdsgruppen kan blive forum for en drøftelse af både økonomiske vilkår, men også diskutere kvalitet og kvalitetstilsyn. Det er jo svært at have en mening om økonomi og pris, hvis man ikke ved, hvad man får for pengene.

Hullerne i osten

Vores direktør Mogens Wiederholt, har været meget tæt på forhandlingerne om en justering af STU – og vi har spurgt ham, om der slet ikke er huller i osten:

- Jeg er grundlæggende rigtig glad for den aftale, der er kommet. Men selvfølgelig er der også huller i osten – også meget store huller. Det er f.eks. ikke rimeligt, at aftalen lægger op til, at kommunerne må tillægge økonomiske hensyn en afgørende betydning, når de tager stilling til den unges uddannelsesvalg. Det skal selvfølgelig være den unges behov og fagligheden, der afgør hvilken uddannelse, den unge tilbydes. Alt andet er absurd i en individuel tilrettelagt uddannelse, til en meget sårbar gruppe af unge, siger Mogens Wiederholt 

- Vi er også meget kritiske over for den meget decentrale og kommunalt defineret kvalitetsmodel, der lægges op til. Vi havde håbet på et egentligt centralt kvalitetsudviklingsarbejde, så vi kunne få en national standard for, hvad god kvalitet er. Kvalitet er en svær størrelse på en uddannelse, som har en ekstremt forskelligartet målgruppe, som alle skal have en individuelt tilrettelagt uddannelse.

Derfor mener Mogens Wiederholt, at det er helt håbløst, at man laver et kludetæppe, hvor den enkelte kommune i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution, skal aftale både pris og kvalitet.

- Det kan kun gå galt. Og når man så tilmed ikke laver et egentligt centralt uddannelsestilsyn, så får man helt sikkert ikke højnet kvaliteten og ryddet ud i de brodne kar. Skuffende, at man lod den chance glide sig af hænde, ærgrer Mogens Wiederholt sig.


Læs hele aftaleteksten hos Børne- og Undervisningsministeriet

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top