CP-TV

CP-TV

CP Danmark begyndte at sende CP-TV i maj og juni under coronakrisen og skabte indhold og sammenhold for mennesker med cerebral parese. Konceptet er fortsat siden 2020.

Under coronakrisen startede CP Danmark det interaktive tv-koncept CP-TV, der via Facebook skabte indhold og sammenhold for mennesker med cerebral parese med programmer om kærlighed, STU, handicapaktivisme, teknologi, pårørende, uddannelse m.fl.

Takket være midler fra Danske Handicaporganisationers pulje til indsats mod ensomhed fortsatte CP-TV i resten af 2020 og kører i hele 2021, hvor konceptet bliver videreudviklet.

I den første fase af CP-TV har vi fundet ud af, hvor stor værdi det giver, at vi kan møde mennesker med cerebral parese og andre handicap på den anden side af skærmene.

Vel og mærke interaktivt, sådan at seerne får en aktiv og medskabende rolle i CP-TV. Derved kan vi også informere om udviklingen og konsekvenserne af corona på en ny og levende måde.

I 2021 bliver CP-TV udviklet med et fast korps af værter med CP og andre handicaps, der kan drive CP-TV fremadrettet.

CP-TV kan ses live på CP Danmarks Facebook-side – efterfølgende kan du finde udsendelserne på Facebook-siden samt på CP Danmarks YouTube-kanal.

Sidst opdateret:
Gå til top Top