Nyt udspil skal få 13.000 mennesker med handicap i job
01. oktober 2018

Nyt udspil skal få 13.000 mennesker med handicap i job

"Flere mennesker med handicap skal i job" er overskriften på et nyt udspil, der skal få 13.000 mennesker med handicap i job. Spastikerforeningen har kigget nærmere på udspillet.

Så kom regeringens længe ventede udspil om handicap og beskæftigelse. Sammenfattet under fire hovedoverskrifter har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og socialminister Mai Mercado i dag præsenteret 11 initiativer, som skal skaffe op mod 13.000 flere mennesker med handicap i job frem mod 2025. De fire hovedoverskrifter er:

• Mindre bureaukrati og smidigere overgange
• Målrettet indsats for at få flere med handicap i job
• Bedre uddannelsesmuligheder
• Mere viden om handicap og færre fordomme

Blandt de konkrete initiativer, vi i Spastikerforeningen er særligt glade for, er blandt andet garantien for, at man kan få lov til at beholde de hjælpemidler, man allerede har, når man går fra uddannelse til job. Ligesom vi glæder os over, at der igangsættes et arbejde for at finde frem til, hvordan man udformer et ”kompetencekort”, som - overfor en evt. kommende arbejdsgiver – skal beskrive, hvilke hjælpe- og støtte foranstaltninger man har mulighed for at få bevilget, hvis man ansættes i jobbet.

Vi glæder os også rigtig meget over, at der sættes ind med mere og løbende opkvalificering af jobcentermedarbejderne, og at der sættes fokus på uddannelse – blandt andet ved at åbne mulighed for, at man kan gennemføre praktikdelen af en erhvervsuddannelse på nedsat tid. Det har længe været et stort ønske.

Eneste tidsel, vi kan få øje på, er, at man – ved iværksættelsen af en række støtte- og mestringsforsøg - begrænser målgruppen til mennesker med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade. Hvorfor det tilbud ikke også skal gælde mennesker med cerebral parese, forstår vi ikke. Det kan forhåbentlig ændres i dialog med ministeriet.

Nu ligger forslagene til initiativerne der. Herfra handler det om implementering af de mange initiativer. Og den implementering vil vi selvfølgelig følge og gøre os til en del af.

Hele udspillet kan læses her: bm.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top