Hvad er selektiv dorsal rhizotomi?

Selektiv dorsal rhizotomi (SDR) er en rygoperation, hvor udvalgte (deraf ordet selektiv) sensoriske nerverødder fra benene overskæres.

Formålet med operationen er at nedsætte spasticiteten i de mest spastiske muskler i benene. Behandlingen foretages på børn i alderen 4-10 år og henvender sig til to målgrupper med funktionshæmmende spasticitet.

1) Børn med gangfunktion, hvor formålet med operation og efterfølgende genoptræning er at forbedre muskel- og gangfunktion samt deltagelse i daglige færdigheder.

2) Børn med omfattende spasticitet uden gangfunktion, der er så hæmmet af spasticiteten, at den siddende stilling og/eller personlige pleje er vanskeliggjort. Her er formålet ikke at forbedre barnets gangfunktion, men at lette de symptomer spasticiteten giver.

Før en operation kan tilbydes, skal en grundig undersøgelse og vurdering af barnets funktioner finde sted, og formålet med en evt. operation drøftes. Udover barnets fysiske tilstand lægger behandlerteamet også vægt på, at barnet er motiveret for træning og at forældrene har ressourcer og muligheder for at følge op på den intensive fysioterapi, der igangsættes de første 18 måneder efter operationen. Undervejs og efterfølgende foretages der jævnlige kontroller af det sundsfaglige team.

Nervetrådene stimuleres elektrisk

Under selve operationen åbnes hud og muskler og bagerste del af knoglerne hen over ryggens lændehvirvler for at få adgang til nerverødderne. Nervetrådene samles i bundter, der stimuleres elektrisk, så man kan identificere nervetråde med øget refleksaktivitet. Det er dem, der danner grundlag for barnets spasticitet. Disse nervetråde overskæres, ofte 20-40 procent af de testede nervetråde. Operationen er derfor uigenkaldelig.

Nervetråde tilhørende refleksbuer med mere normal refleksaktivitet bibeholdes. De dertil hørende muskler får mulighed for øget muskelarbejde, da de ikke længere hæmmes af muskelgrupper med høj refleksaktivitet/spasticitet. Operationen muliggør derfor træning af muskler med mere normal refleksaktivitet.

I Danmark foretages operationen kun på Odense Universitetshospital, hvor der er samlet et rhizotomi-team bestående af neurokirurger, neurofysiolog, børneneurologer, børneortopædkirurger samt fysioterapeuter. Landsfunktionen betyder, at børn fra hele landet kan henvises til rhizotomi-teamet på hospitalet i Odense, hvor operationen har været foretaget siden 1992.

Genoptræning og opfølgende behandling

Alle børn, der er opereret i Danmark med det formål at få en forbedret gangfunktion, skal tilbydes fysioterapeutisk genoptræning i 18 måneder efter operationen. I de første seks måneder skal der tilbydes fysioterapi 4-5 gange ugentligt. Herefter vurderes behovet for fysioterapi individuelt. Børn, der er opereret på palliativ indikation, vurderes individuelt efter operationen.

Barnet kan normalt starte gradvist i daginstitution/skole to måneder efter operationen. Ridning må tidligst genoptages tre måneder efter operationen. Svømning kan påbegyndes efter fire uger.

Barnet bliver fulgt de følgende fem år med jævnlige kontroller af rhizotomi-teamet. Effekten af operationen og efterforløbet dokumenteres, og der tages stilling til behov for yderligere behandlingstiltag, for eksempel skinnebehandling eller seneforlængelser. Derudover følges barnet som vanligt i CPOP-regi ved hjemsygehuset.

Læs om tre familier, der har valgt rhizotomi-operationen: CP INDBLIK

Sidst opdateret:
Gå til top Top