Willy Kunst’s Fond: Sidste udkald til ansøgninger
11. april 2018

Willy Kunst’s Fond: Sidste udkald til ansøgninger

Er du i gang med en uddannelse eller påtænker at begynde på en, så har du mulighed for at søge et legat hos Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikeres Uddannelse.

Fonden yder støtte til kortere eller længere uddannelsesforløb for spastikere over 18 år, herunder også til studieophold, studierejser samt hjælp til en evt. støtteperson.

For at komme i betragtning til uddelingen i 2018 skal du sende ansøgningen senest den 15. april 2018 til advokat, Michael Steffensen, der administrerer fonden. Det skal ske på mail: ms@nhglaw.dk

Fonden anvender ikke ansøgningsskema, så du skal i din ansøgning beskrive formålet med den ønskede støtte samt angive det anslåede støttebehov. Angiv også dit registrerings- og kontonummer, hvor legatbeløb kan indsættes.

Oplysninger om dine økonomiske forhold samt dokumentation for din diagnose skal også medsendes, ellers vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Du kan forvente svar på om din ansøgning er imødekommet eller ej i juni 2018.

Sidst opdateret:
Gå til top Top