Det gør vi

Det gør vi i CP Danmark

CP Danmark har en række indsatsområder, der alle har til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres familier.

Politisk talerør

CP Danmark er medlemmernes politiske talerør, og vi arbejder for, at børn, unge, voksne og ældre med cerebral parese får adgang til institutioner, skoler, uddannelse og jobs, og at lovgivningen giver adgang til støtte og hjælp. Se foreningens politiske mærkesager her.

Rådgivning

CP Danmark prioriterer rådgivning højt. Forældre til et barn med cerebral parese og unge, voksne og ældre med cerebral parese har brug for målrettet, sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og rådgivning. Læs mere om foreningens rådgivning her.

Kredse og ungdom

CP Danmark er via kredsene aktive i lokalområderne med arrangementer og begivenheder – og lokalpolitisk. Unge med cerebral parese er organiseret i CP Ung, der varetager de unges interesser.

Kurser og netværk

CP Danmark tilbyder kurser om livet med cerebral parese, som varierer alt efter, hvilke behov og ønsker foreningens medlemmer og interessenter har. Foreningen arrangerer weekendkurser, fyraftensmøder og dagkurser, der alle er en håndsrækning i form af øget viden om cerebral parese og/eller netværksdannelse. Læs mere om foreningens kurser her.

Bisidder

CP Danmarks bisidderordning giver det enkelte medlem mulighed for at få en bisidder med til et møde med kommunen. Ordningen er landsdækkende, og foreningen har nu 13 frivillige bisiddere tilknyttet. Læs mere om bisidderordningen her.

Kommunikation

CP Danmark informerer og kommunikerer om politiske sager, medlemmernes hverdag, viden om cerebral parese, nye tilbud og meget andet, der er relevant for mennesker med cerebral parese og deres pårørende. Det sker i medlemsmagasinet 'CP INDBLIK', i nyhedsbrevet, på Facebook, Instagram og LinkedIn - og her på cpdanmark.dk.

Sidst opdateret:
Gå til top Top