Neuropsykologisk undersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse

Cerebral parese er en hjerneskade, der skaber kognitive udfordringer i større eller mindre grad. For mange mennesker med cerebral parese er det svært selv at skabe overblik og få viden om, hvilke kognitive udfordringer man har. Det gælder både børn og voksne.

Et godt redskab, til at give et overblik over de kognitive udfordringer, er en såkaldt neuropsykologisk undersøgelse. Det er en undersøgelse af de mentale/kognitive funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning m.v.

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger.

En neuropsykologisk undersøgelse for børn indeholder flere elementer:

  • Interview af forældre
  • Interview af tilknyttede fagpersoner (lærere, pædagoger eller andre)
  • Udfyldelse af standardiserede og normbaserede spørgeskemaer (forældre og nærmest tilknyttede fagpersoner)
  • Observation af barnet i børnehave eller skole/SFO
  • Eventuel observation i hjemmet
  • Test af ca. to timers varighed – og for mange over to gange
  • Efterfølgende bearbejdning af indsamlede data og udarbejdelse af en undersøgelsesrapport
  • Tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til forældrene
  • Tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til de tilknyttede fagpersoner/netværk (hvor forældrene også deltager)
  • Eventuelt tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til barnet/den unge - afhængigt af barnets alder

 

Hvordan får jeg en neuropsykologisk undersøgelse?

Alt efter hvor du er i dit liv, er der forskellige instanser, du skal rette henvendelse til for at få en neuropsykologisk undersøgelse. For børn er det daginstitutionen eller skolen, for voksne kan det være studievejlederen, hvis du er studerende, handicapcentret eller jobcentret.

Har du spørgsmål, så kontakt CP Danmarks psykolog Klaus Christensen her.

Du kan læse mere her: Center for Hjerneskade

Sidst opdateret:
Gå til top Top