Omsorgssvigt på botilbud fortsætter. Pårørende har mistet tilliden
23. november 2023

Omsorgssvigt på botilbud fortsætter - pårørende har mistet tilliden

I kølvandet på TV2-dokumentaren "Nødråb i natten" er der desværre ikke sket forbedringer på botilbud. 

Det er nu snart en måned siden TV2 dokumentaren ”Nødråb i natten” rystede både handicaporganisationer og Christiansborgpolitikere. Og det er godt 5 måneder siden de to involverede kommuner blev orienteret om, hvad der foregik på to af deres botilbud. Men det ser endnu ikke ud til, at der er sket forbedringer.

 

Ingen tillid til botilbuddet

På botilbuddet Odinsgården bor Mathias, som har cerebral parese – og ifølge Mathias’s mor Lis, er der indtil nu intet sket i sagen – intet som har nogen som helst positiv betydning for hendes søns hverdag. Derfor overnatter Mathias’ mor og far på skift hos Mathias. De har mistet tillid til botilbuddet - og tilliden er bestemt ikke blevet større af, at en ny tilsynsrapport mere end antyder, at det er de pårørende, der er årsag til problemerne på bostedet.

”Det er jo helt uacceptabelt, at der tilsyneladende ikke er sket mere – og det der sker, er tydeligvis primært af administrativ karakter og uden nogen direkte effekt på den enkelte beboers trivsel. Som Mathias’ mor opgivende konstaterer, så tilbydes der krisehjælp til alle i omegnen af Odinsgaarden – bare ikke beboerne”, fortæller CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Derfor har CP Danmark henvendt sig til forvaltningen i Haderslev Kommune, ligesom vi har kontaktet handicaprådet i Haderslev for at få deres vurdering af kommunens initiativer.

 

Åbent samråd i dag

I dag kl. 13 er der åbent samråd i socialudvalget med socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, og en del af de pårørende til beboere på botilbuddet er til stede.

”Det er vigtigt, at landspolitikerne reagerer på den langvarige udsultning af handicapområdet, som slår ind i botilbuddene i form af enorme rekrutteringsproblemer, et abnormt stort vikarforbrug, svag faglighed og et meget stort antal ufaglærte medarbejdere. Derfor har vi også haft sagen med på vores ordførermøder den seneste måned,”, fortæller Mogens Wiederholt og fortsætter ”Det er dog helt afgørende, at kommunen selv tager hånd om de faglige og ledelsesmæssige problemer, der knytter sig til det konkrete botilbud. Det undrer mig meget, at man ikke har rakt ud efter fx VISO eller andre konsulenter, som fagligt kan coache og vejlede ledelsen og personalet, om at komme ud af den blindgyde, man åbenlyst er endt i.”

Gå til top Top