19. maj 2022

Skuffende handicapudspil fra regeringen

Efter to års handicappolitisk limbo, hvor alt er blevet fejet ind under det store “når-evalueringen-kommer-gulvtæppe”, så har regeringen i dag offentliggjort sit handicappolitiske udspil.

Udspillet indeholder som ventet forslag om, at der introduceres en ny specialeplan, som skal sikre større og bedre viden om de højest specialiserede indsatser, til de borgere, som har de mest komplekse funktionsnedsættelser. Der vil ifølge udspillet blive udpeget ca. 20 specialer, og til hvert speciale vil der blive knyttet en række specialfunktioner (botilbud og andre specialiserede indsatser).

En del af specialfunktionerne vil derudover blive forsynet med en særlig rådgivningsfunktion, som vil blive forpligtet til, ikke alene at servicere de borgere, som er tilknyttet det pågældende tilbud, men også sagsbehandlere og borgere i målgruppen, som befinder sig alle mulige andre steder i landet. Specialeplanen foreslås udrullet over en periode frem til 2030.

Med i følgegruppen
CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt, har siddet med i følgegruppen til evalueringen og har fulgt evalueringsarbejdet tæt.

- Udspillet er skuffende og tager slet ikke fat i de helt centrale problemstillinger. Det er rigtig fint, at der nu kommer en specialeplan og det er også positivt, at der helt generelt og gennem en række initiativer lægges op til en styrkelse af kvaliteten i tilbuddene til mennesker med handicap. Samtidig er det positivt, at der med den foreslåede rådgivningsfunktion, lægges op til en styrkelse af fagligheden i sagsbehandlingen. Det er rigtig gode hensigter, men det får desværre ingen effekt, hvis man ikke er villig til at drive de gode hensigter igennem, så den gode kvalitet og den større faglighed rent faktisk kommer borgerne til gode, siger Mogens Wiederholt i en kommentar til udspillet og fortsætter:

- Hvis man ikke er villig til at pålægge kommunerne, at de skal følge de faglige råd og indstillinger, de får fra specialisterne – og hvis man ikke ændrer på finansieringen, så kommunerne får et økonomisk incitament til at vælge fagligheden og den høje kvalitet, så hjælper det ingen verdens ting. Der er intet i det nye udspil, som ændrer noget på kommunernes tilskyndelse til at vælge den gode løsning. Ændrer man ikke på de to områder: forpligtigelsen i visitationen og de økonomiske incitamenter, så kommer specialeplanen til at svæve fuldstændig frit i luften, konstaterer Mogens Wiederholt og tilføjer:

- Som socialministeren så rigtig skriver i udspillet: ”Godt håndværk forudsætter, at værktøjskassen er i orden”. Men når man konsekvent afviser, at bruge de rigtige værktøjer, så bliver resultatet jo ren byggesjusk.  

Udspillet skal nu forhandles
Regeringens udspil vil nu blive forhandlet med de øvrige partier i Folketinget. Allerede i dag til middag er der første møde med ordførerne, og så går den politiske proces i gang.

Mogens Wiederholt understreger, at opgaven og indsatsen fra nu vil være at påvirke partierne rundt om regeringen – og ikke mindst regeringens støttepartier – til at insistere på forbedringer. Fokus vil være, at få en forpligtigelse ind i visitationen, så kommunerne skal lytte til og bruge den faglige rådgivning de får, og så skal der skrues på de økonomiske incitamenter, så kommunerne får en økonomisk interesse – eller i det mindste ikke det modsatte – i at vælge den gode og rigtige løsning.

 

Regeringens udspil kan læses i sin helhed her:

https://sm.dk/Media/637884804433392050/Et_liv_med_ligevaerdige_muligheder_t.pdf

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top