Kommunikation uden talesprog

Kommunikation uden talesprog

Nogle personer med cerebral parese har ikke verbal tale og har derfor brug for hjælp til at kommunikere. ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikation og omfatter alt det, der gør kommunikation og samspil muligt mellem mennesker, hvor verbal tale og/eller sprogforståelse er vanskeligt

Kommunikationen kan for eksempel være via lyde, mimik, blikretning, kropssprog, tegn til tale, samtalepartnere som er til rådighed for kommunikative samspil m.v.

Kommunikationen kan også omfatte brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller bøger med grafiske symboler samt teknisk udstyr som talemaskiner og computere med forskellige betjeningsmuligheder.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at et avanceret teknologisk udstyr, der kan anvendes, når brugeren sidder i sin kørestol, ikke har nogen virkning, når personen ikke er i kørestolen – eller hvis udstyret går i stykker.

Målet med den alternative kommunikation er at udvikle og øge de kommunikative færdigheder hos den pågældende person, så vedkommende får mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at kunne kommunikere om dem.

Du kan læse mere om Alternativ og Supplerende Kommunikation her hos:

Sidst opdateret:
Gå til top Top