Hvad er CPOP?

CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese. Det er udviklet i et samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer og anvendes nu som klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister.

Opfølgningsprogrammet består af tværfaglige undersøgelser; en fysio- og ergoterapeutisk CPOP undersøgelse, en neuropædiatrisk undersøgelse og en ortopædkirurgisk (røntgen) undersøgelse.

I den fysio- og ergoterapeutiske CPOP undersøgelse vurderes barnets grovmotoriske og finmotoriske funktion, ledbevægelighed og spasticitet ud fra standardiserede og internationalt anerkendte undersøgelser og klassifikationssystemer. Hofter og ryg kontrolleres regelmæssigt af læger afhængig af barnets funktionsniveau.

Den kontinuerlige og standardiserede opfølgning sikrer, at barnets behandlere tidligt opdager, hvis der sker ændringer i barnets funktionsniveau. Dette er forudsætningen for tidligt i forløbet at kunne iværksætte forebyggende indsatser. Opfølgningsprogrammet har således vist, at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.

Formål med CPOP i Danmark

• At overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats på området.

• Begrænse og/eller forhindre sekundære følger som udvikling af funktionsbegrænsende og smertefulde fejlstillinger i hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og/eller svære kontrakturer (fi kserede fejlstillinger) i leddene.

• Optimere funktionsevnen og livskvaliteten hos barnet/ den unge.

• Øge viden om og erfaring med undersøgelse og behandling. • Forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige aktører, herunder familien, de forskellige faggrupper og sektorer (hospital/kommune).

• Sikre at hver enkelt person med CP får tilbudt den rette behandling på det rette tidspunkt.

Målgruppen er børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese-lignende symptomer fra 0-15 år

Sidst opdateret:
Gå til top Top