Ensomhed og mobning

Ensomhed og mobning

Følelsen af at føle sig udenfor eller anderledes kan somme tider blive til ensomhed, og mange unge med cerebral parese føler sig af og til ensomme. Ofte forsøger forældre at dække de unges sociale behov, men at have en stærk familie er ikke det samme som at løsrive sig og kunne selv.

Derfor er det vigtigt at anerkende, at der somme tider skal noget ekstra til for at etablere venskaber. Og at man risikerer at blive ked af det, hvis man render panden mod en mur. Men det er vigtigt at rejse sig og forsøge igen. Tag ansvar for dit eget liv, og bryd den onde cirkel der kan opstå, hvis du føler dig udenfor fællesskabet.

Mobning

Når et barn med cerebral parese begynder i skolen, er udgangspunktet altid, at skolen får en solid viden fra forældrene om barnets udfordringer. Herefter er det navnlig skolens ansvar og pligt at skabe indsigt og forståelse for barnets vilkår og udfordringer.

Viden om barnets funktionsformåen er således afgørende for, at forældre og skole bedst muligt støtter barnet i – med relevant støtte - at blive inkluderet på lige vilkår med andre børn. Begrænset eller ikke tilstrækkelig viden om barnets vilkår og udfordringer er således en væsentlig kilde til utryghed og mobning.

Børnetelefonen

Sidst opdateret:
Gå til top Top