Har du fået for lidt i førtidspension?
06. juni 2018

Har du fået for lidt i førtidspension?

Én gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået udbetalt den folkepension eller førtidspension, du havde ret til året før. Nu får du besked om 2017.

Opgørelsen fra Udbetaling Danmark vil enten vise, at du:

- Har modtaget præcis den pension, som du havde ret til i 2017. Sådan er det for langt de fleste pensionister.
- Har fået udbetalt for lidt i pension for 2017 og derfor skal have resten udbetalt.
- Har fået for meget i pension for 2017 og derfor skal betale penge tilbage. Du skal dog kun betale pension tilbage, hvis du har fået mere end 249 kr. for meget i pension.

Fra juni 2018 sender Udbetaling Danmark breve ud med opgørelsen af folke- eller førtidspensionen. Den opgørelse, du modtager, er først og fremmest baseret på din årsopgørelse fra SKAT.

Hvis du har en udvidet selvangivelse, får du brevet med opgørelsen af din pension senere på året. Udbetaling Danmark begynder at sende disse breve ud i midten af september 2018.

Hvis du er gift eller samlevende, modtager du først din opgørelse, når Udbetaling Danmark har fået både din partners og din årsopgørelse fra SKAT.

På www.borger.dk kan du læse mere om:

Folkepension

Førtidspension

Har du spørgsmål til din pension, så kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61.

Sidst opdateret:
Gå til top Top