Forvent det utænkelige

Læs landsformand Pia Allerslevs leder fra CP INDBLIK nummer 4 - 2021, der handler om et nyt Jonstrupvang.

Pia AllerslevErfarne medlemmer af CP Danmarks hovedbestyrelse og forretningsudvalg kan underholde med, hvordan foreningen i årevis har diskuteret og arbejdet for et nyt og moderne Jonstrupvang. Siden etableringen i 1976 har Jonstrupvang været et højt specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med cerebral parese, ejet af CP Danmark og drevet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Jeg har netop besøgt Jonstrupvang i Værløse og på egen krop erfaret den begejstring og det engagement, der stråler ud af væggene, ud af forstander Kim Frederiksen, personalet og beboerne. Stemningen og fagligheden er i top. Man tror på Jonstrupvangs motto: Forvent det utænkelige. Men desværre er de fysiske rammer ikke længere tidssvarende. Tiden er helt indlysende klar til fornyelse.

Derfor er jeg også meget glad for, at der gennem en længere periode har udviklet sig et tættere og tættere samarbejde mellem Elsass Fonden, Region Hovedstaden, bestyrelsen og ledelsen på Jonstrupvang og CP Danmark om at skabe de faglige og økonomiske rammer for et nyt Jonstrupvang.

Et Jonstrupvang, der skal ”designe skabelonen for det 21. århundredes botilbud til mennesker med svære fysiske og kognitive handicaps. Det ny Jonstrupvang skal på alle vigtige parametre være et modelbyggeri, som viser vejen til et boligfællesskab, som både er et hjem, en omsorgsarena og en arbejdsplads, uden at de enkelte dele spænder ben for hinanden”, som vi skriver i det forstudie, parterne har udarbejdet for det nye Jonstrupvang.

Det er vigtigt for CP Danmark, at der findes højt specialiserede, højt kvalificerede og fagligt skarpe tilbud til mennesker med cerebral parese, hvor fagligheden går hånd i hånd med det ultimative succeskriterie: at skabe boliger, der kan fungere som et hjem, en base, hvorfra beboerne kan udfolde et selvstændigt liv, uagtet man har et stort og omfattende støttebehov.

Derfor er jeg stolt over, at CP Danmark kan bidrage til det nye Jonstrupvang ved at donere det nuværende Jonstrupvang til projektet, ligesom jeg er utrolig glad for, at Elsass Fonden har fundet det vigtigt at støtte projektet med et meget stort beløb. Der er lige nu et stort, åbent vindue for en rigtig god og visionær beslutning, som jeg håber, regionens kommuner og regionsrådet vil bakke op om, når der i løbet af efteråret skal træffes politisk beslutning om det endelige GO for projektet. Det glæder jeg mig til.

Pia Allerslev, landsformand

Sidst opdateret:
Gå til top Top