Der er behov for en omfattende reform af handicapområdet

Læs landsformand Pia Allerslevs leder fra CP INDBLIK nummer 2 - 2021, der handler om behovet for en reform af handicapområdet.

Pia AllerslevDe seneste måneders intense offentlige debat om handicapområdet, hvor medierne har udrullet eksempel efter eksempel på dårlig sagsbehandling, svigtende retssikkerhed og umenneskelige dokumentationsmetoder, har gjort det tydeligt for enhver, at der er behov for en omfattende reform af handicapområdet.

Derfor er det godt, at der er igangsat en stor og grundig evaluering af handicapområdet. Vi har brug for robust viden og pålidelige data som grundlag for ændringer, der tager fat om de grundlæggende problemer. Og de grundlæggende problemer løser vi ikke ved blot at flytte rundt på kasserne.

Hvis vi ikke løser de underliggende udfordringer, så flytter nissen bare med, uanset hvor vi flytter ansvaret hen. Set fra CP Danmarks stol, så er det grundlæggende problem - hvor kedeligt det end lyder - økonomi. Handicapområdet er underfinansieret og har været det i årevis.

Flere penge er en betingelse. Men det handler ikke kun om mængden af penge. Det handler også om at fordele pengene på en måde, som opmuntrer kommunerne til at vælge den rigtige løsning frem for den billige løsning.

En finansieringsreform er helt afgørende. Vi skal sørge for, at kommunerne ikke straffes på pengepungen ved at sætte fagligheden forrest. Men penge gør det ikke alene. Den nødvendige og rigtige viden skal også være til stede, når der træffes afgørelser om hjælp.

Derfor skal vi opbygge et netværk af regionale videnscentre med ansvar for, at den ypperste og nyeste viden er til rådighed og formidles, så den når derud i sagsbehandlingen og visitationen, hvor der er så stort behov for viden.

Netop fordi viden er så altafgørende for den gode sagsbehandling og den rigtige visitation, skal borgeren have mulighed for at få efterprøvet visitationen. Er man usikker på, om vidensgrundlaget har været tilstrækkeligt for at træffe den rigtige afgørelse, så skal man som borger have mulighed for at få efterprøvet det faglige skøn, ligesom man i dag kan få efterprøvet lovligheden af kommunens afgørelse.

Økonomi, finansiering, videnformidling og efterprøvelse af det faglige skøn i visitationen er efter vores opfattelse nøglen til en vellykket reform. Men det handler ikke kun om teknikaliteter. Det handler også om holdninger. Derfor skal vi fuldende en reform med en diskussion om værdier og holdninger.

Vi skal krone reformen med en vision om en handicappolitik, der sætter borgeren i centrum og for alvor sætter handling bag ordene om en selvstændig tilværelse og lige muligheder for alle mennesker uanset handicap.

Pia Allerslev, Landsformand i CP Danmark

Sidst opdateret:
Gå til top Top