Spastikerforeningen i debat på Folkemødet
18. juni 2018

Spastikerforeningen i debat på Folkemødet

Folkemødet er netop vel overstået og med over 3.000 arrangementer og mere end 100.000 besøgende fordelt på lidt over tre dage, har der været tryk på – også inden for handicapområdet. Spastikerforeningen var repræsenteret dels ved egne debatter, men også som paneldeltager hos andre.

Folkemødet.Spastikerforeningen var involveret i flere arrangementer, blandt andet kan nævnes:

CP Ungs formand Cæcilie Nisbeth diskuterede digitale udfordringer i et panel med Sigrid Stilling Netteberg fra DUOS som moderator. Pointerne var desværre klare: den digitale udvikling stiller nogle krav, der kan være svære at honorere for unge med en hjerneskade. Og det er alt for nemt at snyde mennesker på nettet, hvilket der desværre er mange, der har fundet ud af.

Cæcilie og resten af panelet efterlyste løsninger, der sikrer sikker tilstedeværelse på nettet, både i forhold til handel, kortoplysninger, NemID samt almindelig digitalisering af hverdagen.

Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen var også tilstede i en paneldebat, der tog udgangspunkt i projektet 'Mening og Mestring'. Konklusionen var, at der selvfølgelig er plads til og brug for mennesker med et handicap på arbejdsmarkedet, men at man skal skabe de rigtige rammer. Det kan for eksempel være hjælpemidler, kompenserende ordninger og en arbejdstid og -miljø, der er tilpasset den enkelte.

Ensomhed blandt unge på botilbud var også på plakaten, for desværre viser undersøgelser, at hver 8. beboer på et botilbud er ensom. Debattens konklusioner var, at man også sagtens kan være ensom i andre boformer, og at frivillighed i øvrigt er vejen frem. Både for at skaffe ’besøgsvenner’ og for at skabe muligheder for at beboerne kan deltage i deres lokalområde som frivillige.

Sidst opdateret:
Gå til top Top