Pia Allerslev sætter CP Danmark på den politiske dagsorden
26. oktober 2022

Pia Allerslev sætter CP Danmark på den politiske dagsorden

I DR’s P1 Orientering den 25. oktober, kunne man høre CP Danmarks landsformand Pia Allerslev argumentere for, at handicapområdet, og ikke mindst cerebral parese, fortjener en plads på den politiske dagsorden. Men det er tilsyneladende et område, der ikke tages særligt alvorligt.

Et eksempel er Danske Handicaporganisationers (DH) initiativ med at tilsende alle kandidater et spørgeskema, som handler om hvordan de stiller sig i forhold til handicapområdet, der er nærmest helt usynligt i valgkampen. Undersøgelsen skulle hjælpe os almindelige borgere med at få indsigt i de forskellige kandidaters holdninger.

Men kan man nu også få det? Tilbagemeldingerne viser nemlig, at det ikke er alle, der er lige interesseret i at svare, ligesom der også er partier, der vælger at svare kollektivt fra partikontoret på vegne af hele kandidatlisten.

- Det viser jo, hvordan man prioriterer eller ikke prioriterer det her (handicapområdet), sagde Pia Allerslev, blandt andet.

Handicapområdet skal på dagsordenen

Fra CP Danmarks side er det et stort ønske, at gøre handicapområdet, og ikke mindst cerebral parese, mere synligt under valgkampen så handicapområdet kommer længere op på den politiske dagsorden.

Men det kan ifølge Pia Allerslev være svært, fordi handicapområdet og cerebral parese for mange er noget fjernt og distanceret. Det er svært at forholde sig til da mange ikke kender et menneske med et handicap og måske heller ikke oplever at få et handicap i løbet af deres liv.

Pia Allerslev mener, at det kan være en grundene til at nærmest ingen politikere tager det op når der er vælgermøde.

Ulighed i sundhed

Det er dog helt centralt, at mange mennesker med cerebral parese oplever en ulighed i sundhed, men dybest set også at det ikke har noget at gøre med deres handicap.

Som alle andre borgere skal de tilbydes screeninger bl.a. for brystkræft, men for mange kvinder med CP, betyder omstændighederne omkring deres handicap at de ikke screenes for brystkræft i samme omfang som mennesker uden handicap. Det opleves bl.a. på mange botilbud.

- Vi har en ulighed, hvor mange mennesker med CP oplever, at de ikke får den samme behandling, eller den behandling der er behov for, som alle andre, fremhæver Pia Allerslev.

- Fra CP Danmarks side ønsker vi først og fremmest, at politikerne forholder sig til de strukturelle og økonomiske problemer på området, og for at komme uligheden i sundhed til livs, arbejder vi som organisation på, at der udvikles voksenambulatorier for mennesker med CP, akkurat som der er på børneområdet. Det er en nødvendighed for at sikre en lige behandling i sundhedssystemet.

 

Hør udsendelsen fra P1 her: 

Sidst opdateret:
Gå til top Top