Videoanalyse som arbejdsredskab

’Videoanalyse i team’ er et godt redskab til kommunikationsindsatsen i alle aldersgrupper.

Af Birgitte Brandt, ergoterapeut og kommunikationsvejleder

Der er mange tanker og spørgsmål, når et barn med cerebral parese har svære betingelser for at udvikle tale. Det kan være en stor hjælp at dele disse tanker og spørgsmål i barnets netværk, i fællesskab mellem forældre og de tilknyttede fagpersoner i f.eks. børnehaven og andre steder.

’Videoanalyse i team’ er en særlig arbejdsform, der hjælper i denne proces, så man kan dele erfaringer og øge og kvalificere forståelsen af barnet.

Det handler først og fremmest om at åbne for en forståelse af barnets grundlæggende udtryksformer, der kan være meget anderledes, end dem man oplever hos andre børn, fordi spasticitet og nedsat muskelstyrke ofte giver nogle helt andre forudsætninger.

Barnet gør, hvad det overhovedet kan for at udtrykke sig, og barnets oprindelige måde at kommunikere på vil altid være det fundament, som familie og fagpersoner har brug for at kende bedst muligt. ASK-løsningerne: kommunikationsbogen, computeren m.m. er ikke altid inden for rækkevidde, og så er det godt også at kunne blive forstået på sine kropslige udtryk.

Udviklet af VIKOM

’Videoanalyse i team’ bygger på nyere samspilsteorier og blev udviklet i det tidligere videnscenter VIKOM. Der er fokus på ressourcerne og kompetencerne i stedet for vanskelighederne.

Udgangspunktet er barnets samspil med de nære og kendte personer, som er helt afgørende for, hvilke muligheder barnet får for at blive forstået og for at udvikle sine kommunikationsmåder yderligere. Det vigtige er at se på det, der lykkes, og dele tanker om, hvad der gør, at samspillet man ser på videoklippet lykkes.

Formålet med videoanalysen er at åbne for en nysgerrighed for at forstå barnet og få idéer til nye måder at være sammen på, som kan give nye erfaringer i samspillet og dermed støtte op om barnets videre udvikling.

Herunder inddrages naturligvis også overvejelserne om ASK-løsninger. Hvilke alternative og supplerende muligheder kan være relevante at afprøve sammen med barnet? Er der tilstrækkelig viden om ASK i barnets aktuelle miljø, eller er det relevant at henvise videre til specialiseret miljø som et kommunikationscenter?

En tovholder guider deltagerne gennem processen og holder fokus på det positive og ressourceorienterede i en tryg og konstruktiv stemning. Der vælges videoklip af dagligdags aktiviteter i hjemmet og daginstitution/skole m.m. - helt almindelige situationer, som er kendte for hovedpersonerne på klippet.

Alle overvejelser, idéer og prøvende fortolkninger skrives ind i et skema til deltagerne, og de centrale overvejelser fra videoanalysen skrives ned sammen med de idéer til nyt, der er dukket op undervejs.

Omgivelserne tilpasses

Kommunikation og samspil er fokus for videoanalysen, og samtidig bredes opmærksomheden ud på de mange forhold, der kan spille en rolle, f.eks. motoriske og sansemæssige udfordringer.

De kan betyde, at der må ses på indretning af omgivelserne og tilpasning af hjælpemidler for at give barnet det bedste udgangspunkt for at indgå i kommunikationen uden at skulle bruge unødige kræfter på at holde balancen i stolen eller at kunne se symbolerne i kommunikationsbogen.

'Det er af stor betydning at have positive forventninger, både til barnet og til det indbyrdes samarbejde mellem de voksne. Samtidig er det vigtigt at forsøge at tage barnets perspektiv og tænke sig ind i barnets verden. Hvad mon er af betydning for barnet? Hvordan kunne han tænke sig at prioritere sine kræfter, hvis vi kunne drøfte det med ham?

Sidst opdateret:
Gå til top Top