Ny varslingsordning på servicelovens område
03. januar 2018

Ny varslingsordning på servicelovens område

Fra 1. januar 2018 gælder en ny varslingsordning, som betyder, at borgeren i visse situationer skal varsles 14 uger før, kommunen stopper hjælp til borgeren.

Den nye varslingsordning, som Folketinget har vedtaget, betyder, at borgeren i visse tilfælde får 14 uger til at forberede sig på, at kommunen stopper en hjælp, som borgeren hidtil har fået. Det får betydning både for kommunen, borgeren og for Ankestyrelsens sagsbehandling.

Ordningen gælder kun for udvalgte bestemmelser, hvor kommunen fratager eller nedsætter hjælpen til borgerne – det er for eksempel frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (§ 96) og frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4. Se hele listen her.

Hvis borgeren klager til Ankestyrelsen, skal klagesagen som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger.

Det betyder, at: borgeren har 4 uger til at klage, kommunen har 2 uger til at genvurdere på baggrund af klagen og Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle klagen.

For at Ankestyrelsen kan overholde fristen på 8 uger, er det afgørende, at kommunen sender sagen inden for 6 uger efter afgørelsen. Hvis Ankestyrelsen ikke kan nå at behandle sagen inden for de 14 uger, kan de vælge at tillægge klagen opsættende virkning ud over de 14 uger.

Sidst opdateret:
Gå til top Top