Huset SCNM samler familierne

Her tilbydes individuelt tilrettelagte træningsprogrammer, der øger barnets selvstændighed og bidrager til at skabe en god rutine i hverdagen.

Når man besøger Huset SCNM i Fredensborg, fornemmer man hurtigt, at det er et rart sted. Huset er hyggeligt og smagfuldt indrettet med forskellige træningslokaler og et stort åbent alrum som et samlende midtpunkt. Belysningen er afdæmpet, og ud fra højttalerne strømmer behagelig jazzmusik i den lette genre.

Det er her, mange familier hver dag mødes for at træne og lære - og møde andre familier. Sammen spejler de sig i hinandens udfordringer og deler glæder og sorger efter behov og humør. Det er ægteparret Signe og Johannes Skovgaard, der har etableret huset i 2010.

Det var på et tidspunkt, hvor parret selv søgte et træningstilbud, som de ikke mente eksisterede i Danmark, til deres datter. Derfor vendte de blikket mod USA. Her havde familie og venner længe gjort dem opmærksom på træningsmetoder, der havde hjulpet mange og som tilsyneladende havde stor effekt. Metoden hedder The Anat Baniel Method, på dansk forkortet til ABM-metoden.

Internationalt anerkendt metode

ABM er en videnskabsteoretisk forankret metode, der er internationalt anerkendt indenfor moderne hjerneforskning. Den fokuserer på hjernens plastiske evne til at forandre sig igennem hele livet og tager pædagogisk udgangspunkt i ni læringsprincipper, som bidrager til at skabe en målrettet træning.

De ni principper, som i AMB-metoden kaldes Essentials, er: Opmærksom bevægelse, langsom indlæring, variation, gå langsomt frem, entusiasme, fleksible mål, vær åben for nye indtryk, forestillinger og drømme og vær tilstede i nuet. Parret kontaktede centret i Californien og blev gennem korrespondancen bekræftet i, at ABM var værd at prøve.

Efterfølgende rejste de flere gange på træningsophold til Californien, og oplevede så gode resultater med deres datter, at de tænkte, at det burde mange andre i Danmark også kunne drage nytte af. Det var tilbage i 2010, hvor hjemmetræningsordningen et par år før var blevet indført permanent i Danmark, hvilket havde skabt en øget interesse. Via omtale af metoden i deres netværk og generel erfaringsudveksling om familiers træningsmetoder, resultater og behov, opstod der en stor interesse for ABM-metoden.

- Vi undersøgte, om ABM-metoden kunne tilpasses under hjemmetræningsordningen og udarbejdede en model til et hus, hvor der kunne skabes viden og kvalitet til hjemmetræningen, fortæller Signe og Johannes Skovgaard, der i deres søgen efter træningsmuligheder selv havde manglet et sted, der gav mulighed for fællesskab og vidensdeling.

Denne mangel, kombineret med samme store interesse fra andre forældrepar, fik dem til at etablere Huset SCNM, der står for Scandinavian Center of Neurodevelopmental Movement. Det ligger som nævnt i Fredensborg i Nordsjælland og har siden fået små træningsfi lialer i Horsens og i Oslo.

Gode rutiner i hverdagen

Huset SCNM er et bredt fagligt hus, der tilbyder målrettede træningsplaner og et fokuseret læringsrum for både forældre og børn. Barnet skal have den rigtige træning, og forældrene har brug for rådgivning og omsorg. Det er hele grundfilosofi en i aktiviteterne, der også omfatter temaaftener, workshops, intensive kursusforløb og erfaringsudveksling i forskellige forældregrupper.

- Hos os får de individuelt tilrettelagte træningsprogrammer, der øger barnets selvstændighed og bidrager til at skabe en god rutine i hverdagen, understreger Signe og Johannes Skovgaard, der altid starter et nyt forløb med et introduktionskursus, hvor forældreparret og barnet er samlet i to dage.

Omsorg for familiens trivsel

Signe Skovgaard, der er uddannet psykolog, drager omsorg for familiens trivsel og fortæller om mulighederne for hjemmetræning. Hun hjælper desuden med alt det praktiske herunder ansøgninger.

Johannes Skovgaard, der har en lang uddannelse indenfor ABM-området, iagttager tålmodigt barnets bevægelsesmønster ned til mindste detalje og vurderer ud fra en holistisk betragtning barnets situation. Han analyserer ikke, hvad barnet kan og hvad det ikke kan, men har udelukkende fokus på barnets færdigheder. For ham handler det om at møde barnet, hvor det er.

- At blive forældre til et barn med særlige behov er en livsforandrende situation, derfor har vi udviklet et hjemmetræningstilbud, som drager omsorg for både børn og forældrene i forløbet med målrettet træning, der gradvist tilpasses barnets udvikling, understreger Johannes Skovgaard.

Det kræver både erfaring og motivation at opnå gode resultater. Erfaringen har Johannes Skovgaard fra sine godt 10 år som ABM-praktiker, og motivationen får børnene, der oplever, at det føles godt.

- Og når noget føles godt, så vil man gerne blive ved med at gøre det, understreger han. Introduktionskurset afsluttes med en rapport, hvor udviklingsmulighederne klarlægges. Derefter vurderer familierne, om de vil lade Huset SCNM igangsætte et træningsforløb.

Stor interesse for barnet

En af dem, som sagde ja, er Elisa Abel, som jeg mødte under besøget med datteren Liana på skødet. Efter en rimelig normal graviditet og fødsel viste det sig, at Liana havde en misdannet lillehjerne. Hun var svær at få øjenkontakt med og hverken rullede eller sad op, da hun var 1 år, og det fik for alvor alarmklokkerne til at ringe.

Efter en større udredning på hospitalet blev det konstateret, at hun havde Joubert syndrom, en psykomotorisk retardering. Familien fi k tilbudt fysioterapi en gang ugentligt, men det var slet ikke nok. Øvelserne virkede ikke på Liana, og efter et halvt års sporadisk træning fik familien nok.

Via YouTube fandt de en amerikaner, der havde gode resultater med en tilsvarende diagnose. Familien skrev til terapeuten i USA, fik et par gode råd og blev henvist til Huset SCNM. Efterfølgende fik Liana fire lektioner med Johannes Skovgaard, der observerede hendes sanser og energiniveau.

- Det var virkelig rart at komme ind til et menneske, som så hende som en interessant person og som havde fokus på det, hun kom med, fortæller Elisa Abel, der kort tid efter snakkede med sin sagsbehandler og senere sagde ja til at indgå et træningsforløb.

I løbet af fire måneder var familien godkendt til hjemmetræningen. Det sker nu på deltid kombineret med en deltids-vuggestueplads med specialpædagog, og det har Elisa Abel ikke fortrudt, for Liana har i løbet af kun ganske få måneder med AMB rykket sig rigtig meget.

Kort om Huset SCNM

Huset SCNM er et samlingspunkt for et stort antal danske familier med børn med forskellige diagnoser og udfordringer. Flere familier har børn med cerebral parese. Centret, der også besøges af et stort antal skandinaviske familier, samt familier fra andre europæiske lande, er desuden et internationalt samlingspunkt for viden og kompetenceudvikling for en række faggrupper. Læs mere på www.neurodevelopment.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top