Landets første CP-center for voksne

Et nyt projekt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter skal sikre, at voksne med cerebral parese får mulighed for at få et højt fagligt sundhedstilbud. Akkurat som det sker på landets børneambulatorier, der arbejder med CPOP-opfølgningsprogram.

Af Frands Havaleschka

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er netop gået i gang med at udvikle Danmarks første habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese (CP). Her er der sammensat et udvalgt specialteam, der skal tage sig af den særlige opgave. Teamet består af en læge, en sosu-assistent, en sygeplejerske, en projektsekretær samt fysio- og ergoterapeuter.

For at nå bredt ud, så også borgere med komplekse behov kan modtage et skræddersyet tilbud, vil teamets kvalifikationer blive suppleret med specialistkompetencer fra en logopæd, neuropsykolog og socialrådgiver. Det er forsker og ergoterapeut Helene Honoré, der står i spidsen som projektleder for teamet.

Hun fortæller, at teamets arbejde i første omgang består i at opkvalificere kompetencerne på CP-området da patientgruppen er ny på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Det sker bl.a. i samarbejde med Elsass Fonden og CP Danmark.

Behandlingsplan er klar

Planen er at sammensætte et godt fagligt program for alle voksne med CP, som vil tage imod habiliteringstilbuddet. Der startes med et 2-timers ambulant udredningsforløb, og viser det sig her, at der er tale om komplekse problematikker, så vil en større udredning blive iværksat i forbindelse med en kortere eller længere indlæggelse på et sengeafsnit, som er specialiseret i sensomotoriske følger efter hjerneskade.

- Ledelsen og medarbejderne på sengeafsnittet tager derfor aktivt del i projektudviklingen, og hele personalet har udtrykt stor interesse og begejstring for opgaven med den nye patientgruppe, som de glæder sig til at tage imod, fortæller Helene Honoré.

Hospitalet forventer at gennemføre de første udrednings- og behandlingsforløb i maj. I første omgang rulles det nye tilbud ud i to-tre udvalgte kommuner i Region Midtjylland, som Helene Honoré i øjeblikket er i tæt dialog med. Projektet og mulighederne for henvisning vil blive præsenteret på en ny hjemmeside indenfor en måneds tid.

Herefter går teamet i gang med programmet samtidig med, at de høster erfaringer med målgruppen og tilpasser det tværsektorielle samarbejde, mellem kommune og region, så det fungerer optimalt.

Efter en gradvis udbredelse af tilbuddet til flere kommuner i de første år er det planen, at den nyudviklede model fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter skal danne baggrund for lignende tilbud andre steder i landet. Men det kommer nok først til at ske efter fire-fem år.

En stor million-donation fra Elsass Fonden har skabt mulighed for at udvikle og afprøve habiliteringstilbuddet de første år. En opgave som hele teamet ser frem til at løse og dokumentere behovet for. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

 

Kort om cerebral parese
Cerebral parese (CP) skyldes en skade i hjernen, som giver livslange følger. Der er i Danmark ca. 8.000 voksne, som lever med forskellige grader af CP. Med jævnlige kontrolbesøg følges børn og unge med CP på hospitalernes børneafdelinger op til de er 16-18 år. Et lignende tilbud til voksne med CP findes ikke i Danmark. De er i stedet overladt til deres egen praktiserende læge. Det vil projektet i Hammel forsøge at lave om på. Mange voksne med CP oplever ofte fysisk nedslidning, smerter, nedsat muskelstyrke, leddeformitet, udtrætning, nedsat mobilitet, kognitive vanskeligheder, påvirket syn samt dårlig hørelse og synkeproblemer, og det er langt fra altid at praksislægen kan sætte det i forbindelse med CP.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top