Voksne med CP - en blind vinkel i sundhedsvæsenet

Voksne med CP - en blind vinkel i sundhedsvæsenet

Ulighed i sundhed er en af sundhedsvæsnets største udfordringer, og voksne med cerebral parese er en af sundhedsvæsnets blinde vinkler.

Fysioterapi er vital for stort set alle med cerebral parese (CP) – og nødvendigheden af at vedligeholde fysiske funktioner stiger med alderen. Alligevel falder antallet af borgere med CP, som modtager fysioterapi, med alderen, mens det stiger for befolkningen som helhed.

Kvinder med CP deltager markant sjældnere – end kvinder i almindelighed – i de forebyggende screeningsprogrammer mod bryst- og livmoderhalskræft. Hvert år dør mennesker med CP adskillige år for tidligt i forhold til den statistiske levetid for jævnaldrende uden CP.

Ulighed i sundhed er en af sundhedsvæsnets største udfordringer, og voksne med cerebral parese er en af sundhedsvæsnets blinde vinkler.

Derfor er ulighed i sundhed en af de udfordringer, den nye Sundhedsstrukturkommission må sætte allerhøjest på sin dagsorden. Det er ikke et moderne sundhedsvæsen værdigt, at mennesker med handicap skal dø for tidligt på grund af livsstilssygdomme, som ikke adresseres, eller at de skal leve med smerter og andre alvorlige symptomer, som voldsomt forringer deres livskvalitet, fordi symptomerne fejlfortolkes og overskygges af funktionsnedsættelsen. Og det kan ikke være rigtigt, at de må leve med – og i sidste ende måske dø af – uopdagede sygdomme, som forbliver udiagnosticeret, fordi de ikke rettidigt kommer i kontakt med relevant sundhedspersonale.

Det er ikke fordi, mennesker med CP ikke benytter sundhedsvæsnet. Tværtimod. Undersøgelser viser, at voksne med CP benytter egen praktiserende læge og indlægges både akut og planlagt på hospitaler hyppigere end mennesker uden CP.

Men en hyppig kontakt til sundhedsvæsenet er desværre ikke ensbetydende med, at man også får den rigtige hjælp. Alt for ofte hører vi i CP Danmark om, hvordan voksne løber spidsrod fra behandlingstilbud til behandlingstilbud uden at få den stærke CP-faglige og tværdisciplinære indsats, som er helt afgørende, hvis det skal hjælpe. Vi bruger masser af penge i sundhedsvæsnet på mennesker med cerebral parese, men alt for ofte bliver de brugt forkert.

Derfor er vores opfordring til Sundhedsstrukturkommissionen, at der etableres et landsdækkende net af ambulatorier for voksne med CP, som går på tværs af sundhedsfaglige specialer. Voksenambulatorier, som har faglighed til at hjælpe med både de fysiske og de kognitive konsekvenser af cerebral parese. Voksenambulatorier, som giver den praktiserende læge en sikker faglig havn at henvise til – og løbende følger op på den enkelte person med CP, så ændringer i funktionsniveau fanges i opløbet.

Vi tror, det er en både mere hensigtsmæssig og langt billigere måde at anvende sundhedssystemets penge på – både på den korte og den lange bane. Derfor har vi også høje forventninger til Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Region Midtjylland, som netop tilbyder voksne med CP en helhedsorienteret indsats.

Pia Allerslev

Landsformand, CP Danmark

Gå til top Top