Historisk tilbageblik om navne og logo

Efter 30 år med navnet Spastikerforeningen går historien nu videre med et nyt navn.

Da foreningen blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 30. oktober 1950 var det med navnet Foreningen For Spastisk Lammede Børn. Men allerede få år efter var navnet med jævne mellemrum til diskussion.

I de første år var foreningens aktiviteter koncentreret om forbedringer på børneområdet, først senere fik foreningen økonomisk mulighed for at sætte ind med hjælpeforanstaltninger til unge og voksne med CP.

Efter 18 års virke fandt hovedbestyrelsen det misvisende at beholde ordet ’børn’ i foreningsnavnet. På et repræsentantskabsmøde den 28. september 1968 ændrede et flertal navnet til Foreningen for Spastisk Lammede. Senere blev en undertitel tilføjet: Landsforeningen til bekæmpelse af cerebral parese, som siden har fulgt med foreningsnavnet med enkle variationer.

Spastikerforeningen siden 1988

I forbindelse med vedtægtsændringer i 1988 besluttede hovedbestyrelsen at ændre navnet til Spastikerforeningen, hvilket foreningen har heddet lige siden. Men allerede i 1995 var navnet til debat, og på et hovedbestyrelsesmøde den 29.-30. april vedtog man nye vedtægter og med dem et nyt navn: Cerebral Parese Foreningen – med Spastikerforeningen som undertitel.

Begrundelsen var, at foreningen nu fik et navn, der fuldt ud dækkede for den gruppe, som foreningen hjælper og støtter. Et andet argument var, at navnet er internationalt, og at cerebral parese indgår i de fleste andre landes tilsvarende organisationsnavn. Kort tid forinden var der igangsat en konkurrence om et nyt logo, der skulle afl øse motivet med ’drengen med krykstokken’, som foreningen havde brugt i knap 45 år.

Logoet var en del af motivet på de støtte-klistermærker, som tidligere blev produceret for at tjene penge til arbejdet.

En markedsanalyse blandt foreningens medlemmer viste med tydelighed, at der var et stort ønske om fornyelse. Mange mente, at den gammeldags krykke gav et forkert signal, der ikke repræsenterede den dynamik og fornyelse, som foreningen gerne skulle stå for.

Nyt tidssvarende logo

Alle medlemmer med kreative evner, eleverne på Kolding Kunsthåndværkerskole samt en række inviterede grafikere og kunstnere blev sat på opgaven med at tegne et nyt og mere tidssvarende logo.

Inspireret af det nye navn: Cerebral Parese Foreningen udformede grafikeren Ruddi Svensson vinderlogoet – som vi kender i dag. Blandt 48 andre bidrag valgte hovedbestyrelsen hans fine og enkle logo, hvor CP-initialerne er indarbejdet. Det skete på hovedbestyrelsesmødet 28.- 29. oktober 1995.

På samme møde blev det besluttet at tilbagekalde afgørelsen fra aprilmødet om navnet Cerebral Parese Foreningen. Et flertal mente, at det var en overilet beslutning, der derfor blev rullet tilbage, dog med en lille ændring i undertitlen, som siden har været Landsforeningen for cerebral parese.

Nytænkningen den gang blev så det nye logo, selv om flere stadig havde store følelser for den lille dreng med den antikvariske krykstok og de skinnende solstråler i øjnene.

De unge ville noget andet

20 år efter tog unge med cerebral parese navnedebatten op igen. De ville ikke identificeres med deres handicap, men betragtes som mennesker, der rummer meget mere, og som har et handicap og ikke er deres handicap.

Foreningens ungdomsafdeling tog konsekvensen og skiftede i 2015 navn til CP Ung, senere fulgte foreningens medlemsmagasin, der i 2017 udskiftede navnet ’Spastikeren’ med CP Magasinet INDBLIK. Og i 2017-2018 genoptog hovedbestyrelsen debatten om et navneskift.

Hovedbestyrelsen lagde den endelige afgørelse i hænderne på de delegerede på landsmødet i september 2018, hvor et stort flertal på 2/3 af de stemmeberettigede deltagere gik ind for et navneskift. Efterfølgende stemte et flertal for navnet CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese. I en overgangsperiode suppleret med undertitlen ’Tidligere Spastikerforeningen’.

Sidst opdateret:
Gå til top Top