22. marts 2024

Høringssvar om nyt lovforslag til magtanvendelsesregler

Nyt lovforslag indskrænker frihed og selvbestemmelse for mennesker med cerebral parese. CP Danmark indgiver høringssvar.

30% af alle voksne med cerebral parese over 30 år bor på botilbud. Derfor ligger det selvfølgelig CP Danmark rigtig meget på sinde, hvilke regler der gælder for personalets mulighed for magtanvendelse.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil er netop udkommet med et nyt lovforslag, som kraftigt udvider personalets mulighed for at anvende magt, samtidig med at dokumentations- og registreringskravene sænkes.

I CP Danmark støtter vi ikke op om forslaget. Vi er for det første skuffede over, at ministeriet ikke har taget de mange faglige og interessepolitiske organisationer med på råd, og for det andet er indholdet i lovforslaget helt uden for skiven: Flere låse, mere fastholdelse, indespærring i egen bolig og mulighed for at tvangsflytte alene med en værges samtykke. Det er det sidste et presset botilbudsområde har behov for.

Derfor foreslår vi, at ministeren trækker lovforslaget tilbage og indleder dialog med os og øvrige interessenter på området. 

 

Læs hele høringssvaret

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top