CP-teamet har udvidet optageområdet til hele Region Midtjylland
13. juni 2023

CP-teamet har udvidet optageområdet til hele Region Midtjylland

Alle voksne med cerebral parese, der bor i Region Midtjylland, har nu mulighed for at blive udredt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Det er gået stærkere end forventet, men nu er Regionshospitalet Hammel Neurocenter så langt fremme med udviklingen af deres habiliteringsprojekt for voksne med cerebral parese, at optageområdet er blevet udvidet.

- Det er vi uroligt glade for, og sikrer, at endnu flere voksne med cerebral parese kan tilbydes en tværfaglig sundhedsfaglig udredning og et skræddersyet forløb, fortæller projektleder Helene Honoré fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Udvidelsen betyder, at alle voksne med cerebral parese, der bor på en adresse i Region Midtjylland, nu har mulighed for at blive visiteret til et habiliteringsforløb.

Lægen skal henvise

For at komme i gang med et forløb skal man få sin egen praktiserende læge eller en speciallæge til at sende en henvisning som indeholder oplysninger om årsagen til ønsket om udredning, uddannelse og evt. arbejde, boligsituation, overordnet funktionsevne - herunder behov for støtte i hverdagslivet og kommunikationsfærdigheder.

Borgerens kontaktoplysninger samt oplysninger om værgemål, hvis borgeren ikke kan forholde sig fornuftmæssigt til behandlingen, skal ligeledes fremgå af henvisningen.

En nærmere beskrivelse af henvisningsproceduren finder du og din læge på hjemmesiden: http://cp.hemidt.dk/


Alle henvisninger bliver bedømt

Da der af helt indlysende årsager har været meget stor interesse for projektet lige siden det startede i foråret 2022, så forventes det at henvisningsmuligheden, der nu gælder hele regionen, kommer til at give mange henvendelser.

- Det kan resultere i lidt ventetid, ligesom det muligvis også betyder, at vi skal opskalere med ansættelse af flere fagprofessionelle, men alle der sender en henvisning til os, vil blive behandlet i vores visitationssystem, understreger Helene Honoré.

Erfaringerne fra det første års arbejde viser, at voksne med cerebral parese i høj grad har gavn af en indsats, de kan omsætte i deres hverdagsliv hjemme, og kun i enkelte tilfælde vil det være nødvendigt med en indlæggelse.

Men uanset hvad udredningen kommer til at omfatte så tilrettelægger CP-teamet på Hammel Neurocenter altid et forløb, der matcher den enkeltes behov.

 

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top