Flere har nu fået frataget deres vederlagsfri fysioterapi
30. november 2022

Flere har nu fået frataget deres vederlagsfri fysioterapi

En del af CP Danmarks medlemmer må se frem til en jul med stive led og muskler - og et stærkt reduceret funktionsniveau.

Det er dem, som netop har fået besked på at deres vederlagsfri fysioterapi midlertidig er stoppet i december. Årsagen er, at den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi, som Danske Fysioterapeuter har forhandlet sig frem til, er overskredet.

Derfor har Danske Fysioterapeuter sendt brev ud til alle klinikejere med et påbud om at nedbringe aktiviteten for vederlagsfri fysioterapi.

Konkret har de bedt fysioterapeuterne om at sætte alle vederlagsfri patienter på pause fra behandling med tilskud, i to uger sidst på året, og derudover oprette ventelister for vederlagsfri fysioterapi.

Vital behandling for mange

Vederlagsfri fysioterapi er en af de allervigtigste behandlingstilbud for mange mennesker med cerebral parese. De ugentlige behandlinger hos fysioterapeuten - eller for enkelte hjemme på bopælen - er livsvigtige for at opretholde et funktionsniveau, der er til at leve med uden for mange smerter.

Flere har nu henvendt sig til CP Danmarks rådgivere og fortalt om deres situation. Blandt andet Allan Gravesen fra Møn, der har fået lukket sin ugentlige behandling i hele december måned. Det er et stort problem da en måned uden fysioterapi giver ham stramme, stive led og muskler, og store smerter. Og som kørestolsbruger er det begrænset hvad han selv kan gøre.

- Når jeg kommer i gang igen efter nytår kan jeg se frem til smertefulde behandlinger og en periode med stor træthed, det viser erfaringen fra tidligere, fortæller Allan.

Også et medlem fra Midtjylland er bekymret på sin voksne søns vegne. Han bor i et botilbud og har fået aflyst sine behandlinger i to uger. Til gengæld er han blevet tilbudt individuel fysioterapi og bassintræning mod egen betaling. 300 kr. pr. gang for 25 minutters fysioterapi og 125 kr. pr. gang for bassintræningen. Det er en pæn stor udgift for en beboer i et botilbud.

Foreningens Facebookgruppe, CP Danmark Forum, er ligeledes fyldt med opslag fra mennesker, der er bekymret over nedlukningen af den vederlagsfri fysioterapi.

Vi opfordrer til at finde en bedre løsning

CP Danmark har sammen med DH og en række andre organisationer igennem en lang periode gjort opmærksom på det helt urimelige i den nuværende ordning.

- Det er ganske enkelt ikke i orden, at mennesker med svære funktionsnedsættelser og lægeordineret fysioterapi får frataget deres helt nødvendige træning, fordi kassen er tom. Det er et sygt system som skal ændres, mener CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Han opfordrer til, at den kreds af politikere og repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter, der forhandler aftalen, finder en anden måde at sammensætte og udmønte ordningen på.

- Det er helt urimeligt at mennesker med svære fysiske udfordringer skal frygte for deres behandling hvert efterår, siger han.

Sidst opdateret:
Gå til top Top