Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen får nu en undskyldning
07. marts 2023

Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen får nu en undskyldning

Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld.

I årene mellem 1933 og 1980, hvor staten havde ansvaret for området, blev både børn, unge og voksne anbragt i sær- og åndssvageforsorgen udsat for overgreb og svigt.

En omfattende historisk udredning, ledet af Danmarks Forsorgsmuseum, har afdækket alvorlige svigt og overgreb blandt andet i form af tvangssterilisering, vold og seksuelle overgreb. Overgreb som også mange med cerebral parese måtte lægge krop til.

Længe ventet undskyldning

Efter at rapporten blev fremlagt i 2022 har en samlet handicapverden længe undret sig over, hvorfor de ansvarlige politikere ikke for længst har givet en undskyldning. Men den kommer altså nu.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har meddelt, at hun nu giver en undskyldning til de mennesker, der var anbragt i sær- og åndssvageforsorgen, og som blev udsat for svigt og overgreb. Undskyldningen vil blive givet til et arrangement inden for de kommende måneder.

Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

- Det er meningen, at samfundet og staten skal passe på borgerne. Her er der sket det modsatte. Borgere i statens varetægt har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, indespærring på ubestemt tid. Overgreb som også i datidens lovgivning var ulovligt. Og hvor der ikke blev grebet ind. Ikke blev afsagt dom. Overgreb som ikke blev stoppet. Det er vigtigt, at vi lytter til særligt de mest smertefulde dele af vores historie og lærer af dem. En undskyldning fra statens side er derfor på sin plads.

Flot forskningsarbejde

Den historiske udredning, der ligger til grund for undskyldningen blev afleveret i 2022. Den er foretaget af professor ved Syddansk Universitet Klaus Petersen, museumsleder ved Danmarks Forsorgsmuseum Sarah Smed, seniorforsker ved Rigsarkivet Mette Seidelin, professor ved Aalborg Universitet Poul Duedahl samt forsker Annemarie Borregaard.

Et flot stykke arbejde, som CP Danmark tidligere har kommenteret og rost. Efter hvad foreningen erfarer vil undskyldningen officielt blive givet ved et arrangement i maj måned.

Sidst opdateret:
Gå til top Top