CP-TV: Ej blot et corona-fænomen

Den nuværende redaktion bag CP-TV takkede af ved udgangen af maj-måned. Efter 46 programmer skal online-konceptet, som CP Danmark startede sidste år, nu videreudvikles som et led i foreningens fremtidige indsats, både som kommunikationskanal og frivilligtilbud.

Af Martin Merrild, SoMe-redaktør på CP-TV

En travl og interessant sæson lakker mod enden for holdet bag CP-TV. Live-udsendelsen startede under den første store nedlukning i foråret 2020, som blev et tiltag mod ensomhed og et forsøg på at skabe socialt samvær. CP-TV er sidenhen blevet et vigtigt talerør, ikke alene for personer med CP, men også handicapområdet generelt.

- Formålet med CP-TV har været at vise mange forskellige sider af CP. Samtidig med at få forskellige personer med CP i tale, som måske ikke får så meget taletid normalt. Vi håber, at seerne har kunnet spejle sig i de problematikker og temaer, der har været behandlet i programmerne, siger journalist og vært på programmerne Jacob Nossell fra videnscentret og handlingslabbet Enactlab.

Screenshot fra CP-TVDet var ham, der sidste forår tog initiativ til konceptet - i samarbejde med medie-virksomheden Great Minority Media, der til daglig arbejder for en bedre og bredere repræsentation af minoriteter. Med i alt 46 programmer bag sig har tematikkerne været mange: Lige fra børn, ensomhed, sex, grænsesætning til handicapaktivisme, kunst og politik.

Det er blevet en platform for erfaringsudveksling, oplysning og fælles skab under en tid med corona, der har gjort det vanskeligt at samles på almindelig vis. Tilrettelæggeren på CP TV Signe Hartvig Daugaard er glad for, at arbejdet med at udvikle konceptet har båret frugt:

- CP-TV har lært hele redaktionen meget. Dels har vi skullet udvikle en helt ny platform med alt, hvad dertil hører af design, teknik, grafik og streaming osv. Men vi har i dén grad også lært meget om CP, og hvad der optager seerne.

Nyt fællesskab skal forankres

Pia Allerslev.I en tid, hvor mange har været fysisk isoleret for at undgå smitte, har der været et naturligt behov for at opleve en fortsat tilknytning til den verden, der eksisterer uden for hjemmets fire vægge. Ifølge CP Danmarks landsformand Pia Allerslev har CP-TV været en vigtig formidlingskanal for foreningen under corona:

- CP-TV har været et anker og en rød tråd for rigtig mange af foreningens medlemmer gennem corona-perioden og nedlukningen. Vi har skabt et virtuelt rum, hvor vi har kunnet samle medlemmerne til diskussion om vigtige livsproblematikker for mennesker med CP.

Pia Allerslev peger samtidig på, at foreningen på den måde har haft mulighed for at kommunikere vigtige forenings- og handicappolitiske budskaber til medlemmerne:

- CP-TV har også vist sig som en af de veje, vi som forening skal gå fremadrettet. CP TV er – corona eller ej – et vigtigt møde sted, som åbner mulighed for at skabe et foreningsfællesskab på tværs af geografi og grader af funktionsnedsættelse, uafhængigt af - om du er pårørende eller selv har CP.

Landsformanden håber nu på, at et nyoprettet hold af talenter kan videreudvikle CP-TV i en ny retning:

- Vi er nu ved at uddanne et frivilligt talenthold, som skal overtage og videre udvikle CP-TV fra efteråret af. Her vil vi gerne kombinere CP-TV som formidlings kanal og foreningsfællesskab i den digitale verden med fysiske fællesskaber for frivillige omkring CP-TV. Det vil være helt enestående, hvis vi kommer i hus med det, mener Pia Allerslev

Nyt talenthold skal styrke foreningsarbejdet

Når den nuværende redaktion takker af, skal de nye talenter finde deres eget fodfæste og udvikle CP-TV i en ny retning her til efteråret. Det 10-personer store hold var samlet over Zoom for første gang i begyndelsen af maj.

Her fik de lejlighed til at hilse på hinanden og danne sig et indblik i de forskelligartede kvalifikationer, som holdet kan trække på i det arbejde, der venter efter sommerferien. Holdet skulle efter planen være samlet fysisk over fire søndage i maj for at modtage undervisning i produktionen af CP-TV.

Det var dog ikke muligt grundet den aktuelle corona-situation. Undervisningen er derfor rykket til august. Den snart forhenværende tilrettelægger på CP-TV, Signe Hartvig Daugaard, har et godt råd til det nye talenthold:

- Det vigtigste for CP-TV er, at CP ikke er en hindring for at lave eller delta ge i CP-TV. Det betyder bl.a., at man skal være kreativ i at fortælle historierne på den måde, man kan. Og så kræver det en vis portion åbenhed, humor og tålmodighed.

Sidst opdateret:
Gå til top Top