Hvad er cerebral parese?

Hvad er cerebral parese?

Tidligere hed det ’spastisk lammelse’ og ’spastikere’. I dag bruger vi betegnelsen: cerebral parese (CP). Cerebral parese er et livslangt handicap og den hyppigste årsag til bevægehandicap hos børn og unge. Hvert år fødes 110-130 børn med cerebral parese i Danmark, og der er omkring 10.000 danskere, der lever med forskellige grader af cerebral parese.

Cerebral parese skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet, under fødslen eller hos det nyfødte barn. Hjerneskaden kan skyldes for tidlig fødsel, blødning, små blodpropper, iltmangel eller infektion, men ofte finder man ikke årsagen. Hjerneskaden cerebral parese forværres ikke, men symptomerne udvikler sig efterhånden som barnet vokser op.

Læs mere om symptomerne for diagnosen

Det kan især være vanskeligt for nye forældre, som ikke kender til cerebral parese at skulle sætte sig ind i at have en baby med cerebral parese. 

Læs mere om, hvad det vil sige at have en baby med cerebral parese

Det synlige handicap

De fysiske følger af hjerneskaden er iøjnefaldende ved cerebral parese. Evnen til at styre muskler og bevægelser er påvirket, når man har cerebral parese. Afhængig af hvilke områder i hjernen, der er ramt, giver det problemer med at bevæge sig, bruge hænder og arme, spise eller tale. Med tiden kan der komme fejlstillinger af led og knogler som følge af stramninger og ubalance i musklerne.

Forskellige former for træning og behandling kan afbøde en del symptomer. Jo tidligere behandlingen sættes ind, desto bedre afhjælpes vanskelighederne.

Læs mere om de givne træningsformer

Læs mere om relevant behandling

Det ikke-synlige handicap

Men hjerneskaden cerebral parese kan give andre betydelige vanskeligheder end de fysiske. I nogle tilfælde kan syn og hørelse være påvirket, eller man kan have kognitive vanskeligheder: problemer med indlæring, koncentration, tænkning eller sprog. Epilepsi kan også forekomme og kræver. medicinsk behandling.

Læs mere om kognitive vanskeligheder

Få viden, hjælp og rådgivning - bliv medlem her

Sidst opdateret:
Gå til top Top