To gode kursustilbud fra CP Danmark
21. september 2022

To gode kursustilbud fra CP Danmark

'Familie med cerebral parese' og 'Den stressede hjerne', med dygtige fagfolk som oplægsholdere, er to aktuelle kursustilbud fra CP Danmark.

Sorg, glæde, usikkerhed og uvidenhed. Der er store følelser på spil, når familien får et barn med cerebral parese (CP) - for hvad omfatter diagnosen egentlig og hvad betyder det for barnets liv og for familielivet?

CP Danmarks kursus ’Familie med cerebral parese’ giver redskaber til at håndtere den nye situation som forældre - og som familie til et barn med CP.

På kurset får deltagerne opdateret viden om cerebral parese inden for det lægefaglige, psykologiske og socialfaglige område. Børnelæge Søren Anker Pedersen giver en bred klinisk gennemgang af diagnosen, hvorefter psykolog Klaus Christensen giver et indblik i den kognitive hjerneskade og hvad den betyder for barnets hverdag. Hvordan man kan kompensere for skaden og lette hverdagen, er ligeledes spørgsmål der bliver besvaret.

Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg afrunder kursusdagen med god viden om de støttemuligheder serviceloven giver familier og børn med CP. Også mulighederne for behandlingsmæssig friplads og tabt arbejdsfortjeneste er emner der bliver italesat.

Kurset finder sted den 5. november kl. 9.30-15.30 i Scandic Aarhus City i Aarhus. Målgruppen er forældre til børn/unge under 18 år med CP. Tilmeldingsfristen er 1. oktober og der er stadig ledige pladser.

Flere oplysninger og tilmelding

 

Den stressede hjerne

Kurset ’Den stressede hjerne’ tager udgangspunkt i hvordan man med en hjerneskade som cerebral parese er i forhøjet risiko for at opleve stress. På kurset får du viden om hjernens anatomi og du får konkrete værktøjer til at minimere stress i dagligdagen. Kurset er for unge under 25 år med CP og deres forældre.

Kurset er med fuld forplejning og I løbet af kursusdagen kommer vi ind på områder som: Hvordan påvirkes hjernen af en permanent skade? Hvad betyder det at have en hjerneskade? Hvorfor presser det hjernen, når den har en skade? Hvorfor kommer der et forhøjet stressniveau, og hvad kan man gøre for at forbedre sin hverdag? Hvordan får man hverdagen til at glide bedre og bruge sine kræfter bedst muligt, og kan man kompensere for den stress og det manglende overblik som det ofte medfører, når man har cerebral parese?

Det er neuropsykolog Lone Vesterager Martinus, der fortæller om hjernens funktion, kapacitet og opbygning, mens psykolog Klaus Christensen perspektiverer og giver konkrete redskaber til, hvordan den nye viden kan omsættes til praksis.

Kurset afholdes den 26. november i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Sidste tilmeldingsfrist er den 16. november på CP Danmarks hjemmeside.

Flere oplysninger og tilmelding

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top