Beretning

Årsberetning

Læs en opsummering af CP Danmarks årsberetning fra april 2024, eller find hele beretningen nederst på siden.

Pia Allerslev"Vores tålmodighed er løbet ud. Der mangler handlinger og resultater."

Sådan indledte landsformand Pia Allerslev sin beretning ved CP Danmarks hovedbestyrelsesmøde den 27. april 2024 – med henvisning til manglen på politiske forbedringer på handicapområdet.

Hun kritiserede regeringen for at prioriterer økonomi over faglighed og for at nedprioritere, at mennesker med CP og andre handicap kan få den hjælp, de har brug for.

 

Kampen imod forringelser

I beretningen gennemgik Pia Allerslev større fokusområder i CP Danmarks arbejde det seneste år. Hun uddybede, hvordan CP Danmark har kæmpet imod forringelser på handicapområdet, både når det gælder nye regler om magtanvendelse på botilbud og betydelige økonomiske forringelser.

"Der er lidt rigeligt at fortvivles over, men det må aldrig få os til at give op," sagde formanden om de seje politiske kampe, der fortsat venter forude.

Efter hovedbestyrelsesmødet har regeringen indgået en politisk aftale, som medfører en række forringelser på handicapområdet. Også i den sammenhæng har Pia Allerslev og CP Danmark været ude med skarp kritik i både debatindlæg og på sociale medier.

På den mere positive side nævnte Pia Allerslev den høring på Christiansborg, der blev afholdt den 26. april, som måske kan blive startskuddet til et nyt landsdækkende sundhedstilbud til voksne med CP – noget CP Danmark længe har kæmpet for. 

 

Stærk prisvinder og frugtbart samarbejde

I sin gennemgang af den foreningspolitiske dagsorden fremhævede Pia Allerslev Helene Elsass Prisen og paraatleten Emma Lund, som i april fik overrakt netop Helene Elsass Prisen for 2024:

"Vores fælles pris med Elsass Fonden er et af de flotteste og mest løfterige eksempler på det gode samarbejde med Elsass Fonden, vi hele tiden udvikler på", sagde landsformanden og understregede, hvordan samarbejdet bidrager til at synliggøre mennesker med CP i deres mangfoldighed.

 

Ny IT-platform

CP Danmark er midt i sonderinger med henblik på valg af ny IT-platform, der bedre kan understøtte foreningens arbejde – ikke mindst foreningens ønske om højere og bedre service til medlemmer og kredse.

"Jeg har brug for at understrege vigtigheden af, at vi får vores digitale infrastruktur på opgangshøjde med tiden. Uden det, kan vi ikke lykkedes med det medlemsfokus, vi er så fokuseret på og har bygget vores strategiplan op omkring," sagde Pia Allerslev.  

Andre aktuelle projekter, hun kom omkring i sin beretning er: Et nyt stort projekt om søskende som pårørende, arbejdet med videreudvikling af kursustilbud, initiativer inden for frivillighed med mere.

Formandens beretning blev afrundet af en debat om de beskrevne udfordringer og løsninger.

 

Jonstrupvang

CP Danmark har i adskillige år arbejdet for, at botilbuddet Jonstrupvang, der er et af Danmarks stærkeste faglige miljøer på CP-området, bliver moderniseret, så boligerne bliver moderne og tidssvarende. CP Danmarks direktør Mogens Wiederholt orienterede om byggeplanerne og konstaterede håbefuldt, at parterne i projektet er tættere på at kunne realisere et nyt Jonstrupvang end nogen sinde tidligere.

 

Du kan læse hele årsberetningen for 2023/2024 som PDF-fil her

Sidst opdateret:
Gå til top Top