Landsformand Lone Møllers årsberetning for 2018-2019

Uddrag af beretningen:

"Velkommen til år 0. Den 1. marts skiftede foreningen formelt navn til CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese. Spastikerforeningen blev lagt i arkivet for veltjente, men udtjente artefakter. Det er selvsagt alt for tidligt at konkludere noget endeligt på baggrund af den korte tid, der er gået. Det umiddelbare indtryk er imidlertid, at navnet og navneskiftet generelt er blevet vel modtaget i vores omgivelser. Der har været meningstilkendegivelser – ikke mindst på de sociale medier, hvor medlemmer (og ikke-medlemmer) har ytret utilfredshed med navneskiftet. Men mange, mange flere har rost foreningen for beslutningen. Langt de fleste – også de eksterne samarbejdspartnere – har reageret med et: ”Ja, selvfølgelig. Det giver rigtig god mening”. Selvfølgelig er man ikke spastiker. Ingen skal tænke og tale om sig selv som et handicap. Selvfølgelig er man først menneske – og dernæst har man så de udfordringer, der følger af, at man er født med en mere eller mindre indgribende hjerneskade. Men det er ikke gjort med et nyt navn. Vi skal også ændre og tilpasse indholdet i foreningen i forhold til vores ambition om at være en bred og rummelig forening, som favner alle mennesker med CP – uanset alder og uanset graden og karakteren af deres funktionsnedsættelse, pårørende – hvad enten de er forældre, søskende, bedsteforældre eller noget helt fjerde og alle andre, som har en interesse i cerebral parese og ønsket at støtte vores sag."

Du kan hente hele årsberetningen for 2018-2019 som en PDF-fil her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top