Beretning

Årsberetning for 2021

Læs årsberetningens indledning, eller find hele beretningen nederst på siden.

Pia AllerslevÅrsberetningens indledning:

Generalforsamlingssæsonen er ovre. Og heldigvis lykkedes det mig endelig at komme ud og rundt til en del af kredsenes generalforsamlinger – også selv om der var enkelte benspænd undervejs. Og det har været en rigtig god oplevelse. Masser af engagement og dedikerede mennesker, som bruger aftener, weekender og en stor del af deres fritid på at skabe bedre rammer for mennesker med cerebral parese og deres pårørende.

På trods af corona, rekrutteringsproblemer og praktiske udfordringer har CP Danmark helt åbenlyst et levende lokalt niveau. Hvis man talte op, så er jeg sikker på, at 2021 vil bone ud, som et af de mest lokalaktive år i mands minde. Der har været utallige initiativer og arrangementer – fysiske såvel som digitale. – Og vi kan med stor glæde konstatere, at det er lykkedes at vælge funktionsdygtige bestyrelser i alle kredse.

Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i år helt ekstraordinært har mulighed for at påskønne den enorme indsats, der leveres ude i kredsene. Takket være en bevilling fra Folketinget til støtte af oplevelsesindustrien, kan vi invitere alle vores bestyrelsesmedlemmer med ledsager til ”Tak for indsatsen-arrangement” den 11. juni. Intet kunne være mere belejligt, og intet kunne være mere på sin plads.

Selv om der er grund til glæde og optimisme, så må vi ikke tabe udfordringerne af syne. Der er fremdeles en del kredse, som har det svært, og hvor aktivitetsniveauet er begrænset. Derfor skal vi fortsætte og udbygge bestræbelserne på at udvikle samarbejdet på tværs af kredsene. Vi skal blive stadig dygtigere til at hjælpe hinanden, deltage i hinandens arrangementer, lære af hinanden og bruge de knappe ressourcer, vi har så godt og klogt som muligt.

Af den grund er jeg særlig glad for, at Elsass Fonden har imødekommet en ansøgning fra os, som gør det muligt at ansætte en frivillighedskoordinator fra august og 2 år frem. Det giver os en helt ny mulighed for at give en hjælpende hånd til det frivillige arbejde i kredsene, vores øvrige frivillighedsaktiviteter og til at tage nye initiativer til inddragelse af frivillige.

Vi har, som I alle ved, sat et større udviklingsarbejde omkring rekruttering af nye medlemmer i gang. Det har vi gjort i samarbejde med konsulentbureauet Roxy – og vi er i både sekretariatet og forretningsudvalget, som har fulgt arbejdet tæt, enige om, at vi har fået et utrolig godt udgangspunkt for det arbejde. Den indsats vil der for alvor blive sat strøm til, når vi forhåbentlig inden længe kan præsentere vores nye informationsmedarbejder.

Men lige så vigtigt det er, at vi centralt opruster i forhold til at rekruttere nye medlemmer og professionaliserer vores medlemskommunikation, lige så vigtigt er det, at nye medlemmer har en lokal landingsbane. De fleste medlemmer efterspørger ikke bare interessevaretagelse, information, rådgivning og kursusaktiviteter fra hovedforeningen, men efterspørger også et tættere lokalt fællesskab, hvor man både kan engagere sig lokalpolitisk og mødes til hyggelige sociale arrangementer, hvor man kan være sammen om CP. Derfor skal vi have et stærkt og styrket lokalt niveau.

Ud over et stærkt og stigende fokus på frivillighed og medlemshvervning vil alle forhåbentlig opleve et stigende fokus på pårørende. Vi har, som tidligere annonceret, modtaget 2.5 mio. over de næste 3 år, til en betydelig opgradering af vores tilbud til pårørende. Det vil betyde mere rådgivning, længere og tættere rådgivningsforløb, nyt informationsmateriale på både lyd og video og flere kurser og webinarer – og ikke mindst udrulning af vores besøgsaktiviteter på landets børneambulatorier.

Du kan læse hele årsberetningen for 2021 som PDF-fil her
og beretningen for 2020 som en PDF-fil her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top