Kredsforeningen for Sydøstjylland (kreds 14)

Kredsen dækker kommunerne: Fredericia, Kolding, Vejle.

Kredsformand: Jens Peder Roed, Dalbygade 38B, 01. 0101, 6000 Kolding, telefon 25 11 12 58, mail: jproed@stofanet.dk

Næstformand: Rasmus Lund Sørensen, telefon 24 23 10 78

Kasserer: Kurt Hansen, telefon 75 94 29 50 / 22 15 21 50

Sekretær: Ulla Larsen, telefon 23 64 11 14

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Benny Leth Jørgensen, telefon 75 67 92 29 / 51 53 44 94

Lizzi Jørgensen, telefon 26 70 62 83

Suppleant: 

Michael Pedersen, telefon 21 49 18 50

 

Vedtægter for kredsen:

Kredsvedtægter kreds 14 Sydøstjylland

--------------------

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top