Din økonomiske situation ændrer sig

Din økonomiske situation ændrer sig

Alt efter hvornår du er født, har du omkring 65-68 års alderen mulighed for at modtage folkepension. Folkepensionen er en månedlig ydelse, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som kan suppleres med en række ydelser og tillæg, som for eksempel helbredstillæg, varmetillæg, personligt tillæg og boligydelse. Derudover har du mulighed for én gang om året at modtage den supplerende pensionsydelse – også kaldet ’ældrechecken’.

Men overgangen til folkepension betyder samtidig, at nogle andre sociale ydelser, du hidtil har modtaget, vil stoppe. Det gælder merudgifter efter Servicelovens § 100, der kan være udgifter til håndsrækninger fra naboen, befordring og særligt store udgifter til vask eller fodtøj.

Tilskuddet til merudgifter ophører, når du når folkepensionsalderen. Da tilskuddet er forudbetalt, bortfalder det ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Har du behov for ledsagelse, så er der mulighed for at få ledsagelsestimer efter servicelovens §97. Men vær opmærksom på, at du ikke kan søge og få ledsagelse, efter du er blevet folkepensionist. Hvis du har søgt og fået ledsagelse før du blev folkepensionist, så kan du beholde din ledsagelse – også efter folkepensionsalderen.

Har du ledsagerordning, BPA (borgerstyret personlig assistance), hjælpemidler eller bilstøtte vil overgangen til folkepension ikke ændre på det.

Du kan læse mere om merudgifter her.

Kontakt CP Danmarks rådgivning her.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top