En ny politisk sæson er skudt i gang

Leder af CP Danmarks landsformand Pia Allerslev.

Det skal ikke være en kamp at få den hjælp, man har krav på. Hvor ofte har vi ikke hørt både ministre og andre politikere, slå det fast? Men virkeligheden er desværre en anden. Vi har i forbindelse med vores netop gennemførte medlemskampagne, bedt medlemmerne fortælle om deres oplevelser med systemet og vejen til den hjælp, de har så hårdt brug for og ret til. Og resultatet er rystende. I løbetaffådagefikviover200beretningerfra medlemmer, som ikke efterlader megen tvivl. Tilliden er i frit fald - og det er rent faktisk ofte en kamp at få sin ret. Vi ved godt, at sagerne er komplekse og kan rumme flere forskellige sandheder. Og vi ved også, at der er kommuner og sagsbehandlere der gør det fremragende og leverer god sagsbehandling til alles tilfredshed

 

Men 200 beretninger om fraværet af forståelse og dialog, taler sit tydelige sprog. Bag hver beretning er der en trist individuel historie. Men når man tænker efter, så er det vildeste, i virkeligheden, den helt ufattelige mængde ressourcer, der spildes i disse sager. Borgere og pårørende, foreningens rådgivere, kommunale sagsbehandlere, visitationsudvalg, borgerrådgivere og ansatte i ankesystemet, som alle bruger ufattelige mængder af uproduktiv tid, psykisk energi og penge på at kæmpe, frem for at hjælpe og løse problemer. Der er et dyrt og dysfunktionelt system, som vi ikke har råd til. Med omgørelsesprocenter på plus/minus 50 i de sager der ankes – og praksisundersøgelser, der viser stort set lige så mange fejl i de sager, der ikke ankes - så er det i sig selv, en klagegenerator. Det er dumt ikke at klage, når odds er fifty/fifty. Når borgeren så vinder og får medhold i ankesystemet, hvad så? Ofte går der længe, før kommunen reagerer på ankeafgørelsen, men efter kortere eller længere tid får borgeren den hjælp, som borgeren burde have haft for længst. Men der er ingen sanktion over for den kommune, som gennem uger, måneder eller år, har sparet en udgift til hjælp, som borgeren var berettiget til, men aldrig fik. Det er helt uholdbart. Konsekvensløsheden er ødelæggende for kommunernes incitament til at gøre det bedre, der er ødelæggende for retsfølelsen – og det er ødelæggende for genskabelsen af tilliden mellem borger og system. Derfor mener vi i CP Danmark at kommunerne skal sanktioneres økonomisk og pengene anbringes i en fond, som støtter og underbygger retssikkerhedsfremmende initiativer. Det er en af vejene ud af kampen. 

Pia Allerslev
Landsformand, CP Danmark

 

Gå til top Top