Nye regler for anskaffelse af handicapbil

Når det gælder handicapbil, er der fra årsskiftet sket en del ændringer på området. Spastikerforeningens socialrådgiver Mia Ibæk Touborg har kigget på lovgrundlaget, og hun præciserer her de væsentligste ændringer.

Reglerne om vurderingen af ansøgerens egnethed til en handicapbil er blevet præciseret, således at det nu er tydeligt, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, hvor
borgerens samlede behov indgår. For at opnå tilskud til en særlig indretning har det tidligere været en betingelse, at indretningen ikke må være etableret direkte fra fabrikken. Denne regel er nu fjernet.

Genanskaffelsesperioden forhøjes fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte. Samtidig udvides adgangen til udskiftning af bilen før tid, så kommunen kan bevilge en tidligere udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering ikke kan betale sig at reparere bilen. Borgerne vil kunne henvende sig til kommunen efter syv år og gøre opmærksom på, at man ønsker at udskifte sin bil ved genanskaffelsesperiodens udløb. Det betyder, at sagsbehandlingen allerede på det tidspunkt kan igangsættes.

Når det gælder reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear, så er ændringen her, at der nu ydes tilskud til de faktiske udgifter ved indretningen med automatgear, dog maksimalt op til 25.905 kr. i 2018. Samtidig er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til otte år. Endelig gælder det for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, at et eventuelt provenu ved salg af den gamle bil inden for det seneste år skal indgå i købet af en ny bil. Det gælder også, hvis der er udbetalt en forsikringssum.

Sidst opdateret:
Gå til top Top