CP Danmark har en plan for de næste år
06. oktober 2022

CP Danmark har en plan for de næste år

Stor gensynsglæde, gode debatter om fremtidens forening - og kampvalg om næstformandsposten. Det var nogle af oveskrifterne på CP Danmarks landsmøde på Egmont Højskolen.

Efter aflysningen i 2020 på grund af corona-restriktionerne var der set frem til landsmødet i år, og ingen blev skuffet. Rammerne på Egmont Højskolen sikrede både tryghed og stor tilgængelighed, og så var det blot op til deltagerne selv, at bidrage med indholdet. Og det gjorde de.

Allerede på førstedagen fredag, der var udnævnt til foreningspolitisk dag, blev meget sat på plads. Landsformand Pia Allerslev bød velkommen til hendes første fysiske landsmøde i spidsen for CP Danmark, og hun var synlig glad og stolt over at berette om foreningens aktiviteter, og det store engagement, der udvises på alle niveauer i foreningslivet.

Men formanden tog også hul på udfordringerne omkring generationsskifte i foreningen, økonomi, medlemsrekruttering – og ikke mindst de løsninger og strategier, der er sat i søen i den forbindelse.

Der er blevet gennemført besparelser og de økonomiske prioriteringer er lagt om, der er sat et stærkt fokus på at få flere projekter i foreningen og så er der ikke mindst lagt op til et nyt stort digitalt medlemshvervningsprojekt.

Strategiplan vedtaget

Efterfølgende blev foreningens strategiplan ’Interessevaretagelse og fællesskab’ for arbejdet frem til 2024, præsenteret og drøftet af forsamlingen, der havde muligheder for at komme med friske indspark til udformningen.

Planen, der sætter fokus på de to ben, interessevaretagelse og fællesskab, indebærer bl.a. igangsætning af en større digital hvervekampagne, fokus på frivillighed, udbygning af netværk, politisk indsats mod ulighed og en fortsat synliggørelse af det samlede CP-miljø gennem større og tættere samarbejde med Elsass Fonden om en bedre hverdag for mennesker med CP.

Nogle af målene er bl.a. at være til stede på alle de centrale handicappolitiske arenaer og få cerebral parese anerkendt som et lille, men højt specialiseret handicapområde, der kræver en højt specialiseret indsats i en kommende specialeplan. Overordnet er det for CP Danmark også et vigtig mål, at udvikle såvel fysiske som digitale fællesskaber.

Tema om uddannelse og beskæftigelse

Landsmøde-programmet lørdag og søndag var tema-relateret til emnet ’uddannelses og beskæftigelse’. Her var en række spændende oplægsholdere kaldt ind og bidrog med vigtig viden på området. En af dem var professor Thomas Bredgaard, der er leder af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, der fortalte spændende og informationsmættet om både udfordringer og muligheder for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet, hvilket afstedkom en fin diskussion.

Efterfølgende berettede Pernille Van Kleef, politisk konsulent i SUMH, om udfordringerne i uddannelsessystemet og sammenhængen mellem uddannelse og job for mennesker med handicap. Temaet blev rundet af med en spændende paneldiskussion mellem Lene Maj Pedersen fra Jobcentret i Rødovre, Tina Højager, akademiker med CP, og Ronnie Stormfeldt, der er med i direktionen i firmaet Proshop.

Drøftelsen gav et spændende og praksisnært billede af de udfordringer, løsninger og strategier som både virksomheder, jobcentre og ikke mindst de der søger job, benytter sig af. En øjenåbner for rigtig mange af landsmødets deltagere.

To af deltagerne, Lene Maj Pedersen og Tina Højager, fortsatte senere i en workshop, hvor de gik et par spadestik dybere omkring barrierer og løsninger i forhold til udfordringen at få fodfæste på jobmarkedet, når man har CP.

På landsmødet var der også fokus på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og her leverede Maja Nørskov Sommer, der er studerede med CP, samt CP Danmarks psykolog Klaus Christensen, i en anden workshop, rigtig god viden til weekendens samlede læringspensum.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top