Grader

Grader af cerebral parese

Alle børn er forskellige, og det gælder også børn med cerebral parese. Når fagfolk skal beskrive det enkelte barns grad af cerebral parese, det vil sige det fysiske funktionsniveau, benytter de en række inddelinger. En af de mest anvendte er GMFCS (Gross Motor Function Classification Scale).

Gross Motor Function Classification System (GMFCS)

GMFCS er en skala for motorisk  funktionsniveau. Skalaen inddeler 0-18 årige med cerebral parese i fem grupper efter deres evne til at gå, sidde og bevæge sig. Børn og unge i GMFCS 1 har det bedste funktionsniveau, mens GMFCS 5 omfatter de dårligst fungerende, som mangler gangfunktion. Der er store variationer indenfor hvert enkelt niveau.

Da man i reglen forbliver i den samme motoriske funktionsgruppe over tid, kan GMFCS benyttes til at forudsige, hvordan det fysiske handicap vil udvikle sig hos barnet med cerebral parese. Inddelingen kan også sige noget om, hvilke former for støtte, behandling og hjælpemidler, der kan blive brug for.

På www.cpguiden.dk kan du læse om og se film med fem forskellige børn med cerebral parese. De er alle diagnosticeret ud fra  Gross Motor Function Classification System (GMFCS).
Hvis du vælger at se forældrenes beretning om deres barn inden for hvert funktionsniveau, så husk at tage det som ét eksempel på ét barn på det givne funktionsniveau. Nogle børn kan gennem træning og eventuelle operationer for eksempel blive bedre til at sidde eller gå selv.

Læs mere om træning, behandling og få mere generel viden på www.cpguiden.dk

Få støtte, hjælp og rådgivning - bliv støttemedlem

Sidst opdateret:
Gå til top Top