Jacob Nossell valgt som ny næstformand i CP Danmark
06. oktober 2022

Jacob Nossell valgt som ny næstformand i CP Danmark

Omstændighederne har betydet, at det er fire år siden, at CP Danmark sidst var samlet til et fysisk landsmøde. I weekenden 30. september til 2. oktober skete det igen på Egmont Højskolen, dog med lidt færre deltagere end tidligere.

Det blev en rigtig god weekend, der blev indledt med en foreningspolitisk fredag, hvor landsmødet drøftede CP Danmarks fremtid. Landsformand Pia Allerslev gjorde status over foreningens aktiviteter, hvorefter strategiplanen ’Interessevaretagelse og fællesskab’ blev diskuteret, finpudset og vedtaget.

Kulminationen på denne del af landsmødet var valg til formandskabet. Her blev landsformand Pia Allerslev med stående bifald genvalgt uden modkandidat, mens der var kampvalg om næstformandsposten mellem Jacob Nossell og Tobias Jørgensen.

Efter at de delegeredes stemmer var talt op, kunne Jacob Nossell hyldes som foreningens nye næstformand frem til 2024. Pia Allerslev takkede Jacob og Tobias for at benytte demokratiets muligheder for at stille op til valget, vel vidende at kun den ene blev valgt. Men venskabet forblev intakt mellem de to opstillede – også efter at stemmerne var talt op – og de endte med en ordentlig ’bjørnekrammer’.

Pia Allerslev sluttede valghandlingen med at rette en stor og anerkendende tak til Mads Witt Demant for hans indsats på næstformandsposten i de sidste fire år.

 

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top