Nye samarbejdsaftaler sikrer et mere ensartet tilbud til børn med cerebral parese

CPOP opfølgningsprogram for 0-15 årige er nu strammet op, så der er en fast aftale for koordineringen og opfølgningen på tværs af sektorerne.

Af Frands Havaleschka

I november 2018 fik CPOP i Region Hovedstaden godkendt en samarbejdsaftale, der betyder større ensartethed omkring opfølgningen i hele regionen. Aftalen er indgået mellem Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner.

Lignende særskilte samarbejdsaftaler er indgået i landets øvrige fire regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland, hvor sektorerne nu har forpligtet hinanden til at følge op på de aftaler, der er indgået.

Tidligere var det meget uensartet, hvad kommunerne og hospitalerne kunne tilbyde børn med CP. Det er ændret nu. Samarbejdsaftalen betyder, at uanset hvilken kommune børnene bor i eller hvilket hospital, de er tilknyttet, så vil de få samme tilbud. Aftalerne har nemlig fastsat rammerne for koordineringen og opfølgningen af børn med CP og CP-lignende symptomer, som følges i CPOP.

Grundigere undersøgelser

Tidligere har det ikke være muligt for alle kommuner og hospitaler at tilbyde den fulde opfølgning af børnene i CPOP, hvilket samarbejdsaftalerne nu gør muligt.

Med de nye aftaler kan forældrene nu være opmærksomme på, at deres barn bør tilbydes det fulde program, og findes det fagligt relevant, skal ergo- og fysioterapeuten deltage ved barnets periodevise konsultationer på hospitalet. Er ergo/fysioterapeuten ikke med, skal de tage kontakt til hospitalets lokale CPOP-koordinator for at formidle statusopdateringer.

Tværfaglig proces

Selv om der ikke er den store forskel på indholdet i de nye aftaler fra region til region, så har fremgangsmåden for udarbejdelsen af samarbejdsaftalerne været forskellige.

Mette Røn Kristensen og Louise Bolvig Laursen, der er regionale koordinatorer for CPOP og til dagligt arbejder på Hvidovre Hospital som henholdsvis fysioterapeut og ergoterapeut, fortæller, at aftalen er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen er der repræsentanter fra alle faggrupper og sektorer, der er involveret i CPOP. Det betyder, at alle har fået ejerskab af aftalen.

Forældrepjece

Foruden samarbejdsaftalen har gruppen i Region Hovedstaden også udarbejdet en implementeringsplan, som ligeledes blev godkendt i sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen er nu i gang med at implementere samarbejdsaftalen. Som en del af den vil der blive udarbejdet en forældrepjece, som skal udleveres til forældrene, når barnet har fået stillet diagnosen og er blevet inkluderet i CPOP

Pjecen skal bl.a. omhandle en kort beskrivelse af CPOP og konsultationerne, og for at sikre at pjecen indeholder de vigtigste og væsentligste oplysninger set ud fra forældrenes perspektiv, vil flere forældre til børn med cerebral parese blive inddraget.

Sidst opdateret:
Gå til top Top