Centerbørnehaven er specialister i cerebral parese

Der findes næppe en børneinstitution med så stor viden om cerebral parese som Centerbørnehaven i København. Her bliver børnene mødt af dygtige medarbejdere samt masser af varme og tryghed.

Barn og voksen i Centerbørnehaven.Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Klokken er otte onsdag morgen, da hoveddøren til Centerbørnehaven på Østerbro i København låses op, og den første minibus med børn parkerer foran den gule et-plansbygning.

Børnene i bussen er nogle af de i alt 37 børn, der går i Centerbørnehaven, hvor 2/3 har cerebral parese – de fleste i den lettere ende. Børnene kommer fra københavnsområdet, og de fleste bliver afleveret og hentet i bus eller taxa.

Centerbørnehaven er en selvejende specialinstitution, der blev oprettet i 1966, og i dag har Helle Kristensen som leder.

- Vi er specialister i CP her, og vi er rigtig gode til opgaven. Børnene får omsorg, behandling og et professionelt ansvar, siger Helle Kristensen.

Blæksprutterne er den ene af Centerbørnehavens to afdelinger. Her er 22 børn, der er delt i to spisegrupper og på andre tidspunkter er delt i to aktivitetsgrupper efter funktionsniveau.

- Vi prøver at skabe et almindeligt børnehaveliv, men det særlige er, at vi for eksempel putter behandling ind i børnenes hverdag, forklarer Mette Storgaard, der er pædagog hos Blæksprutterne.

Når et barn begynder i Centerbørnehaven, bliver der lavet en vurdering af barnets funktionsniveau (en fysioterapeutisk og ergoterapeutisk udredning), så fagfolkene kan planlægge, hvor der skal arbejdes med det enkelte barn. Da der ikke er et skift fra vuggestue til børnehave her, har personalet mulighed for at arbejde meget langsigtet.

Arbejdet med børnene er meget dynamisk, så hvis et barn for eksempel er blevet opereret og skal have ekstra træning bagefter, kan tiden og indsatsen tilpasses derefter.

- Vi følger løbende børnene og ser, hvordan barnet har det, så vi kan tilpasse behovet for træning og andre indsatser, forklarer Helle Kristensen.

En tværfaglig indsats

Hvert barn har 1-2 mål i de kommende 3-6 måneder, som der arbejdes med. Der er tilknyttet et team med en pædagog, en fysioterapeut og en ergoterapeut til hvert barn. Forældrene er med i processen og bliver involveret, så de for eksempel kan træne med barnet derhjemme.

Behandlingen er en væsentlig del af tilbuddet i Centerbørnehaven, hvor indkøringen af et barn skal være helt færdig, og det kan for nogle børn tage lang tid, før behandlings-indsatsen går i gang.

- Arbejdet med behandling sigter mod at udnytte hvert barns potentiale, uanset hvor stort det er, forklarer Iben Hurup Nielsen, der er leder af behandlingsafdelingen.

Det er i høj grad en tværfaglig indsats, hvor alle fagfolk arbejder sammen og deler viden om børnene. Børnene får individuel behandling på faste tider, men også i gruppeaktiviteter. Den store fordel ved at have alt under samme tag bliver tydelig, når pædagogerne også kan træne med børnene, efter fys- og ergoterapeuterne har vist teknikken, og at hverdagen bliver meget fleksibel, fordi personalet kan gå til og fra.

- Vi arbejder på at udvikle børnene psykisk, fysisk og socialt, så de for eksempel kan blive selvstændige og tage tøj på og kan gå på toilettet. Vi har tid til børnene, så er de ikke klar, kan vi komme tilbage senere, siger Iben Hurup Nielsen.

Dygtige til at gribe børnene

Et af børnene i Centerbørnehaven er Thilde på fem år. Hun har højresidig cerebral parese og har gået i Centerbørnehaven, siden hun var et år. Det var en fysioterapeut på Helle og ThildeRigshospitalet, der anbefalede Centerbørnehaven til Thilde, og forældrene var ikke i tvivl om, at det var der, hun skulle gå.

- I en almindelig børnehave kunne hun måske have fået ekstra støtte, men her får man altså 50 års videnskab om cerebral parese, siger Thildes mor, Helle Kristensen, der har oplevet en stor tryghed i børnehaven.

- Der er det samme faste team omkring Thilde, og jeg synes, der er styr på det i Centerbørnehaven, hvor flere kompetencer er samlet et sted. De er dygtige til at gribe børnene. Thilde har en tendens til at blive udtrættet, men Centerbørnehaven er bedre gearet til at tilgodese hendes behov, end jeg formoder en almen børnehave vil være, pga. en bedre normering her. Og på den måde bliver de kognitive udfordringer også imødekommet, siger Helle Kristensen.

Til sommer skal Thilde starte i skole, og forældrene har valgt en lille friskole.

- Thilde har udviklet sig i Centerbørnehaven, der gør meget ud af overgangen til skole. Det giver os en tryghed i, at Thilde er klar til at starte i en almindelig skole. Så vi føler os klar, siger Helle Kristensen.

Varme, latter og fjol

Marius er fem år og er motorisk hårdt ramt. Han har intet verbalt sprog og får sondemad. Også i Marius’ tilfælde var det en fysioterapeut – her på Herlev Hospital – der anbefalede Marius og Astrid.Centerbørnehaven. Dog var det først efter to år, hvor Marius var hjemme med forældrene, han begyndte i Centerbørnehaven.

- Det var en svær start, og det tog et halvt år, før Marius var helt indkørt, forklarer hans mor, Astrid Ag.

Men efter den svære start har det været rigtig positivt for familien.

- Marius har haft en god udvikling her og er blevet meget mere udadvendt i sin kommunikation. Han kan rumme mere, og han er blevet en stor dreng, der nu tager på togt rundt i børnehaven i sin walker, griner Astrid Ag.

Som forældre til et barn med cerebral parese kender Marius’ forældre den store administrative byrde der er, men her oplever de, at Centerbørnehaven tager over og aflaster familien.

- Tidligere brugte vi for eksempel tid på bandagisten, men her kører det via børnehaven. Det giver frihed og letter os, forklarer Astrid Ag.

Selvom Astrid er meget begejstret for tiden i Centerbørnehaven, har hun savnet flere børn med Marius’ problematikker, så der også var nogle børn, Marius bedre kunne spejle sig i. Men kærlighed, varme, latter og fjol har der til gengæld været masser af, og det har haft stor betydning.

- Vi har fået det hele her – livskvalitet, tværfaglighed og dedikerede medarbejdere. Jeg kan ikke forestille mig, at Marius skulle have gået andre steder, siger Astrid Ag, der nu – næsten – er klar til næste skridt i livet for sin søn, når han til sommer begynder på specialskolen Geelsgårdskolen.

- Jeg glæder mig, til han starter i skole, men kan samtidig ikke holde ud, at han ikke skal være her i Centerbørnehaven længere, siger hun med et smil.

CP-nørder

Når det handler om børn med cerebral parese, er forældrene helt naturligt meget involveret i, hvad der sker, og hvad der skal ske. Og Centerbørnehaven giver nogle helt særlige muligheder for børnene.

- Vi arbejder med et holistisk syn på det enkelte barn, som alle medarbejdere har stor viden om. Vi prioriterer at tage med på lægebesøg, skolebesøg, lave hjælpemiddelindstillinger og på den måde række ud over Centerbørnehavens vægge, siger leder Helle Kristensen.

Børnegruppen tæller også enkelte med for eksempel genfejl eller muskelsvind, men man er ikke i tvivl om, at Centerbørnehaven primært er et tilbud til børn med cerebral parese, og at de dedikerede medarbejdere er – med Helle Kristensens ord – nogle CP-nørder.

Fakta

Det er bopælskommunen, der beslutter, om jeres barn er i Centerbørnehavens målgruppe, og det er Københavns Kommune, der visiterer barnet specifikt til børnehaven. Er I interesseret, så kontakt Centerbørnehaven for at høre nærmere om tilbuddet. Læs mere på: centerbh.inst.dk eller ring på telefon 3920 8740 og aftal et besøg

Sidst opdateret:
Gå til top Top