07. december 2022

Social pension er ikke længere afhængig af ægtefællens indkomst

Fra 1. januar er det slut med at modregne samlevers indkomst i sociale pensioner.

Når der i dag udbetales folkepension, senior- eller førtidspension, bliver udbetalingens størrelse udregnet efter din og din ægtefælle/samlevers samlede indkomst. Det betyder, at der kan komme væsentlige fradrag i din pension, hvis din ægtefælle tjener over et vist beløb.

Men nu er det slut med at modregne samlevers indkomst i sociale pensioner. Folketinget har vedtaget en lov, som træder i kraft fra den 1. januar 2023.

Lovændringen betyder, at din pension ikke længere bliver beregnet på baggrund af jeres samlede indkomst. Dog bliver du stadig modregnet, hvis du selv tjener penge.

Pension og eventuelle tillæg bliver opgjort én gang om året. Når Udbetaling Danmark får din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, beregner de, om du har fået det, som du havde ret til året før. Har du fået for lidt, får du penge udbetalt, og har du fået for meget, skal du betale penge tilbage.


Du kan læse mere på www.borger.dk/opgørelse-pension.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top