Tag bandagisten med til CPOP-kontroller

Det er med til at understøtte behandlingen af dit barn, lyder opfordringen fra bandagisten Tine Kølbæk fra Bandagist-Centret.

Tine KølbækAf Frands Havaleschka

Hos Bandagist-Centret, der dækker 12 afdelinger i Jylland og på Fyn, ser de det som en stor fordel at kunne deltage i cerebral parese opfølgningsprogrammet (CPOP).

Programmet er sat i søen for at fange børnenes udfordringer i opløbet. Det er et af de vigtigste hovedformål med CPOP, der region for region blev indført i Danmark for godt 10 år siden. Bandagisternes deltagelse hjælper med at optimere den tidlige indsats, så man hurtigt finder den bedste løsning til barnet.

- Vi hjælper med at holde fokus på at give barnet de bedste vilkår for at opretholde den bedst mulige funktion – og dermed undgå unødige smerter på grund af fejlstillinger, understreger Tine Kølbæk.

Tværfagligt arbejde

I CPOP-programmet følges børn med cerebral parese kontinuerligt gennem opvæksten. Barnets fysioterapeut og ergoterapeut undersøger og registrerer grovmotorisk og finmotorisk funktion, ledbevægelighed og spasticitet.

Desuden registreres behandlinger og operationer, og på kontrollerne diskuteres den fremtidige behandling af barnet, set ud fra barnets fysiske status. Er der stramninger i bestemte muskler? Kan det klares med intensiv fysioterapi, eller skal der botox, seriegipsning, operation og/eller skinner til?

De forskellige deltagende faggrupper byder ind for at finde den bedste fremtidige behandling for barnet. Dette vil Tine Kølbæk som bandagist også gerne bidrage til:

- For os at se kalder det på et tværfagligt arbejde, hvor også bandagisterne inkluderes. Som det er nu, er vi dog ikke altid at finde ved ’bordet’. Derfor opfordrer vi til, at man tager sin bandagist med til kontrollerne.

Tine Kølbæk understreger, at man som forældre har mulighed for at invitere den tilknyttede bandagist med til CPOP-kontrollerne. Når en bandagist deltager, bliver de i højere grad inddraget i behandlingen og får viden om, hvad det er, der arbejdes hen imod.

Bringer ny viden på området i spil

Ved at deltage som en kompetent faglig partner får ban dagisten et andet billede af, hvad de skal være opmærk somme på.

- Vi kan altid være behjælpelige med en fodskinne eller håndskinne, men med et helhedsbillede af barnet og dets fysiske udfordringer kan vi byde ind med individuelt tilpassede og forebyggende løsninger for barnet, fremhæver Tine Kølbæk, der har gode erfaringer med deltagelse i CPOP-kontroller i Aarhus og Viborg.

- Her mærker vi tydeligt forskellen i vores mulighed for den videre behandling. Vi har den nyeste viden inden for vores område og kan dermed bidrage med mulige løsninger, som måske ikke kommer på banen, hvis vi ikke er med. Og hvis vi bliver inviteret med, vil vi gøre alt for at strukturere vores dag, så vi kan deltage

Det handler om at føle sig godt tilpas

Tine Kølbæk har arbejdet med børn med cerebral parese siden 2009 og deltaget i mange CPOP kontroller. Hun understreger, at den faglighed, hun som bandagist kan bidrage med, er afgørende for, at børnene får den optimale behandling. For når bandagisterne er med, kan de straks fra begyndelsen være behjælpelige med at få sendt de rigtige papirer/henvisninger afsted til de rigtige steder i kommunen, og derved hjælpe forældrene med en mere glidende sagsbehandling.

Det er vigtigt at understøtte de beslutninger, der bliver taget omkring barnet, så der altid bliver skabt de bedste forudsætninger for, at de kan følge med deres venner i hverdagen. For at optimere arbejdet omkring børn med cerebral parese har Bandagist-Centret, ud fra forskning og studier på området, lavet en guide, en såkaldt ortosevælger. Det kan man læse mere om på hjemmesiden: www.bandagist-centret.dk/ortosevaelger/

Sidst opdateret:
Gå til top Top