STU skal være individuelt tilrettelagt

Men det er den bestemt ikke altid, oplever CP Danmarks rådgivning.

Af Mia Ibæk Touborg, socialrådgiver

Når vi får henvendelser i rådgivningen om STU, handler det ofte om, at kommunen ikke imødekommer den unges eller forældrenes ønske om, at ungdomsuddannelsen kan finde sted på en bestemt uddannelsesinstitution, og at kommunen har oplyst, at uddannelsen skal finde sted f.eks. på kommunens eget tilbud.

Kommunens visitationsudvalg skal lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Ungdomsuddannelsen skal altså tilrettelægges individuelt ud fra deltagerens forudsætninger, behov og interesser. Som udgangspunkt er det derfor ikke nok, at kommunen henviser den unge til en bestemt institution eller et færdigtilrettelagt uddannelses forløb, der er fælles for alle.

Justering af uddannelsesplanen

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal i samarbejde med den unge og forældrene justere den unges uddannelsesplan efter behov og mindst én gang årligt (jævnfør § 4, stk. 3, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

Kommunens visitationsudvalg er dog ikke forpligtet til at godkende udkastet til den individuelle uddannelsesplan, som indstilles af UU. Det kan f.eks. være forslag til bestemte uddannelsessteder eller elementer i uddannelsesforløbet. Bestemmelsen i § 4, stk. 1, betyder således ikke, at kommunens visitationsudvalg i alle tilfælde skal følge forældrenes og den unges ønske om, at et uddannelsesforløb skal finde sted på en bestemt uddannelsesinstitution.

I rådgivningen oplever jeg ofte, at kommunen ikke beskriver nærmere, hvordan kommunens eget tilbud kan imødekomme den unges kvalifikationer, modenhed og interesser samt de mål og det indhold, der er beskrevet i udkastet til den individuelle uddannelsesplan. Det betyder, at mange unge ikke kan gennemskue indholdet af kommunens tilbud.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage, kan du ringe eller skrive direkte til Klagenævnet for specialundervisning. Det kan ske, når kommunen har truffet afgørelse om:

• tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse

• indholdet af ungdomsuddannelsen

• afslag på anmodning om at holde pause fra ungdomsuddannelsen

• afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af uddannelsen

• afbrydelse af ungdomsuddannelsen.

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen klagefrist i forbindelse med indgivelse af klagen. Du kan derfor godt klage over afgørelsen, selvom du er startet på et uddannelsesfor løb, som du ikke er tilfreds med. Du kan finde flere oplysninger og blanketter på hjemmesiden: www.ast.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top